ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตัวอย่างหนังใหม่ ข่าวสารหนังแบบอัพเดททางมือถือ คลิก<<


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
ตัวอย่าง ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรงMV เพลง ความเศร้าแห่งสงคราม เพลงประกอบภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง  (สหมงคลฟิล์ม, พร้อมมิตร โปรดักชั่น)

กำหนดฉาย : 11 สิงหาคม 2554
แนว : อิงประวัติศาสตร์
กำกับ : หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
อำนวยการสร้าง : หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา คุณากร เศรษฐี

นักแสดงนำ  


          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - พ.ท. วันชนะ สวัสดี
          สมเด็จพระเอกาทศรถ - พ.ท. วินธัย สุวารี
          ออกพระราชมนู - นพชัย ชัยนาม
          ออกพระชัยบุรี - ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง
          ออกพระศรีถมอรัตน์ - พ.ท. คมกฤช อินทรสุวรรณ
          พระมหาเถรคันฉ่อง - สรพงษ์ ชาตรี
          สมเด็จพระมหาธรรมราชา - ฉัตรชัย เปล่งพานิช
          พระเจ้านันทบุเรง - จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
          พระมหาอุปราชา - นภัสกร มิตรเอม
          มังจาปะโร - ชลัฏ ณ สงขลา
          ลักไวทำมู - สมชาติ ประชาไทย
          มณีจันทร์ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
          เลอขิ่น - อินทิรา เจริญปุระ
          พระสุพรรณกัลยา - เกรซ มหาดำรงค์กุล


นักแสดงกลุ่มใหม่ในภาค 3 และภาค 4


          รัตนาวดี - อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
          อังกาบ - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
          เจ้าจอมมารดาสาย - วิชุดา มงคลเขตต์
          มูเตอ - เกศริน เอกธวัชกุล
          ท้าวโสภา - พิมพรรณ ชลายนคุปต์
          เสือหาญฟ้า - ดอม เหตระกูล
          เสือหยก - พันธกฤต เทียมเศวต
          นันทกะยอสู  - เขมชาติ โรจนะหัสดิน
          ไชยกะยอสู - พ.ต.ต. จตุรวิทย์ คชน่วม
          พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช - ดิลก ทองวัฒนา
          พระยาพะเยา - เฉลิมชัย มหากิจศิริ
          พระยาพะสิม - ครรชิต ขวัญประชา
          นรธาเมงสอ - ชลิต เฟื่องอารมย์
          พญาละแวก - เศรษฐา ศิระฉายา
          พระยาจีนจันตุ - ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร
          สีหตู - วรุฒ วรธรรม
          ขุนรามเดชะ - ฐากูร การทิพย์
          ไอ้ขาม - ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
          ล่ามจีน - รอง เค้ามูลคดี
          ครูบาเฒ่า - ถนอม นวลอนันต์
          จ่าศรีพรม - จันทนา สิริผล
          พลับพลึง - ไอรินทร์ สุรังค์สุริยกุล
          ชาวบ้าน - ค่อม ชวนชื่น
          ชาวบ้าน - จเร เชิญยิ้ม
          ชาวบ้าน - แป๋ว ทรงแสง

เรื่องย่อ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

          ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ในทุกบทตอนที่ผ่านมาตราบถึงตอนที่ 4 "ศึกนันทบุเรง" ล้วนมุ่งฟื้นอดีตอันเป็นวีรกรรมของวีรกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชภารกิจอันเป็นคุณูประการต่อแผ่นดินเป็นสำคัญ นั่นคือการประกาศเอกราชและการรักษาเอกราช

          หลักฐานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารพม่าระบุตรงกันว่า ภายหลังการประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2127 แล้วนั้น พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง 4 ครั้งคราว คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เมงนรธาสอ ในปี พ.ศ. 2127/28 ศึกนันทบุเรงปี พ.ศ.2129 ศึกมหาอุปราชาในปี พ.ศ.2133 และศึกยุทธหัตถีในปี พ.ศ. 2135 ในศึกทั้ง 4 ครั้ง

          ตามกล่าว ศึกที่นำพาให้ราชอาณาจักรอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสูญแผ่นดินคือศึกนันทบุเรง กระนั้นก็ดี เมื่อออกนามศึกนันทบุเรง จะมีคนไทยน้อยคนที่เคยได้ยินหรือระลึกได้ แต่หากระบุถึงวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ว่าจะเมื่อครั้งออกปล้นค่ายพม่า จนเป็นที่มาของเรื่องพระแสงดาบคาบค่าย หรือการออกรบบนหลังอาชาจนสังหารลักไวทำมูทหารเอกข้างหงสาวดี

          ทั้งหมดเป็นวีรกรรมที่ล้วนอุบัติในคราวศึกนันทบุเรงทั้งสิ้น ด้วยเหตุประการฉะนี้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลจึงมุ่งพลิกฟื้นวีรกรรมแห่งการปกป้องเอกราชของวีรกษัตริย์ผู้เรืองนามพระองค์นี้ในคราวศึกนันทบุเรงให้ปรากฏบนแผ่นฟิล์ม เพื่อจารึกเกียรติประวัติครั้งนั้นไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย และเพื่อความสมบูรณ์ของมหากาพย์การสร้างตำนานสมเด็จพระนเรศวร

          ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอน "ศึกนันทบุเรง" ดำเนินเรื่องตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยนำแสดงที่มาแห่งศึกซึ่งยึดโยงจากผลการปราชัยของหงสาวดีในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่ ความพ่ายแพ้ครั้งนั้น ทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรและในความเข้มแข็งของกองทัพอยุธยา จึงทรงตัดสินพระทัยยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยาม ให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือและเพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติยศมิให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าประเทศราชในขอบขัณฑสีมาพุกามประเทศ ภาพยนตร์ได้ตีแผ่ให้เห็นว่าศึกนันทบุเรงครั้งนั้นพม่ายกเข้ามาเป็นทัพกษัตริย์ กองทัพจึงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก หลักฐานข้างพม่าระบุว่ากองทัพพระเจ้านันทบุเรงประกอบด้วยช้าง 3,200 ทัพม้า 12,000 และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง 252,000 ในกองทัพนี้ยังมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถตามติดมาร่วมรบ ไม่ว่าจะเป็นพระมหาอุปราชา มังจาปะโร หรือแม้แต่ลักไวทำมูทหารกล้า

          ภาพยนตร์ยังได้ตีแผ่ให้เห็นว่า กิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ที่น่าเกรงขามของทัพหงสาวดีที่ยกเข้ามาครั้งนั้นส่งผลให้เจ้าเมืองกรมการเมืองในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรอยุธยาข้างฝ่ายเหนือประหวั่นพรั่นพรึงถึงกับสมคบคิดกันแปรพักตร์เข้าสมานสมัครพระเจ้านันทบุเรงรบสมเด็จพระนเรศวร เป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรต้องเผชิญทั้งศึกนอกและศึกใน สถานการณ์กลับยิ่งบีบคั้นให้คับขันยิ่งขึ้นเมื่อพระศรีสุธรรมราชา พระอนุชาเจ้ากรุงละแวกซึ่งขัดพระทัยสมเด็จพระนเรศวรแต่กาลก่อน ได้ยุยงให้พระเชษฐาตัดสัมพันธไมตรีกับอยุธยาจนเป็นเหตุให้ละแวกกลายมาเป็นหอกข้างแคร่ ที่พร้อมจะกระหน่ำซ้ำเติมกรุงสยามให้ย่อยยับหากมีอันพลาดท่าเสียทีในศึกนันทบุเรง

          ภาพยนตร์ได้ลำดับให้เห็นถึงภัยรอบด้านที่บีบรัดให้สมเด็จพระนเรศวรทรงต้องเผชิญศึกอย่างโดดเดี่ยว แต่เคราะห์กลับทับทวีคูณเมื่อสหายศึก เช่น เลอขิ่น และกำลังเมืองคัง ซึ่งร่วมกรำศึกกันมาแต่เบื้องต้นคิดถอนตัวตีจากเนื่องจากพิษรักระหว่างรบ ที่จบลงด้วยความร้าวฉานระหว่างเลอขิ่นกับพระราชมนูขุนศึกคู่พระทัย ความขัดแย้ง ด้วยเหตุส่วนตัวได้บานปลายกลายเป็นภัยของแผ่นดินในคราวคับขันเมื่ออยุธยา ต้องเผชิญศึก ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นมหาสงครามภายใต้โทสจริตของพระเจ้านันทบุเรง  

          ด้วยข้อจำกัดที่รุมเร้าหลายประการ ผสานกับจำนวนไพร่พลที่เป็นรองหงสาวดี อยู่หลายขุม ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงจำต้องปรับยุทธศาสตร์การตั้งรับทัพหงสาวดีเสียใหม่ โดยทรงใช้พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเป็นฐานบัญชาการรบแต่เพียงแห่งเดียว โดยทรงส่งกำลังออกไปปักปราการ วางแนวป้องกันมิให้พม่าเข้ามาปลูกค่ายใกล้ขอบคูพระนครและกำแพงเมือง ทั้งยังแต่งกำลังเป็นกองโจรเข้าปล้นค่ายข้าศึกอย่างอาจหาญ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ได้ทรงถ่ายทอดยุทธนาการครั้งสำคัญนั้นลงบนแผ่นฟิล์มได้อย่างเต็มตาตื่นใจโดยเฉพาะตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงคาบ พระแสงดาบขึ้นปีนปล้นค่ายพม่า ภาพห่าธนูเพลิงที่สาดซัดและกองทัพนับพันนับหมื่น ปีนพะองขึ้นชิงค่าย ทั้งหมด คือ ความอลังการที่ผู้ชมจะได้สัมผัสในตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนศึกนันทบุเรงนี้

          เมื่อศึกเหนือเสือใต้รุมกระหน่ำ ขุนนางผู้ใหญ่ขาดสามัคคีคิดคดคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จอมทัพผู้รั้งราชบัลลังก์และความอยู่รอดของแผ่นดินก็มาพลาดท่าต้องศาสตรากลางสมรภูมิศึก ยอดทหารเอกกรุงศรีถูกขุนศึกผู้ชาญณรงค์กว่าจับเป็นเชลย ชะตากรรมกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระนเรศวรจะลงเอยฉันใด เชิญท่านร่วมเป็นประจักษ์พยานในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 4 ศึกนันทบุเรงตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

 

  ดูหนัง หนังใหม่ โปรแกรมหนัง หนังตัวอย่าง คลิกเลย


  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
, พร้อมมิตร โปรดักชั่น


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 522 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไม่มีบอกกันเลยว่า ตอนจบแล้วมีให้นั่งดูต่อเซ็งฉิบไอทิ้งยังไม่ตาย คนดูเขาลุกกันหมดตั้งแต่รายชื่อนักแสดงขึ้น ไม่มีเตือนกันเลยท่านมุ้ย
จากคุณ ตะลอน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 18:02:24 ]
ความคิดเห็นที่ 521 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถามจริงๆเลยนะ พวกคนที่ชอบติ ชอบว่าคนสร้างหนังไทย ว่ากันอย่างโน้นอย่างนี้ และยิ่งเรื่องสมเด็จประนเรศวรเนี่ย เป็นหนังประวัติศาสตร์ พวกคุณจงสำนึกไว้นะ ว่าถ้าไม่มีพวกเขา พวกคุณก็คงไม่ยืนอยู่แผ่นดินไทยหรอก ที่เขาสร้างมาก็เพื่อ ให้ได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ ศึกแต่ละครั้งที่รบกัน โปรดรำลึกกันสักนิด ก่อนจะว่าหรือติ อะไร
จากคุณ คนไทยคนนึง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 17:43:38 ]
ความคิดเห็นที่ 519 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกันความเห็นที่ 518 ไม่ได้อยากจะว่าหรอกครับ มาตรฐานการเดินเรื่องของท่านมุ้ยตกต่ำลงเรื่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ตัวละครหลายหลายตัว เหตุการณ์หลายเหตุการที่เกินมาอย่างไม่มีผลต่อหนังเลย หรืออีกนัยหนึ่งคือ "แม้ไม่มีฉาก/ตัวละครบางฉาก/ตัว ก็ไม่ได้ทำให้ขาดเนื้อความสำคัญ" เป็นสิ่งที่ทำให้เสียดายและน่าหงุดหงิดมากที่สุด หากเทียบ "สุริโยไท" ย่อมเทีบไม่ติด และ ภาค1-2 ก็ดีกว่า ภาค3-4 อย่างมาก ในแง่ของการดำเนินเรื่องและรายละเอียดที่สำคัญที่ทำให้น่าติดตามซึ่งทำให้หนังน่าติดตามทุกๆ วินาที
จากคุณ Byan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 17:00:21 ]
ความคิดเห็นที่ 518 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นจาการได้ไปดูหนังพระนเรศวร ศึกนันทบุเรง ตามความเป็นจริงปราศจากอคติใดๆนะครับผมคิดว่าการที่คนไปดูนเรศวรต้องการไปดูหนังประวัติศาสตร์ไทย และบทของพระนเรศ ไม่ใช่ไปดูหนัง เรดอาร์ ของไอ้ทิ้งกับเลอขิ่น ผมเองไม่ได้มีอคติกับนักแสดงทั้งสองแต่ว่า ผมรู้สึกเสียเวลากับฉากร่วมรักของคนสองคนซึ่งเกินจารีตประเพณีไทย ทั้งๆที่ต่างชาติดูหนังไทยก็ดูเราที่ความเป็นไทยของเราทำไมต้องทำฉากให้เลียนแบบสากลในสิ่งที่มันขัดต่อจารีตประเพณีด้วยในเมื่อได้ชื่อว่าหนังประวัติศาสตร์ไทย
จากคุณ thailand เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 16:18:47 ]
ความคิดเห็นที่ 517 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ก็นี่มันเป็นหนังประวัติศาสตร์ เพื่อให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ ต้องทำให้คล้ายจริงมากที่สุด ถามหน่อยประวัติศาสตร์มันสั้นมากขนาดนั้นเหรอ ผมว่าแค่นี้มันยังไม่พอกับพระมหากรุณาธิคุณของพระนเรศวรแม้แต่น้อย ที่ทำให้พวกคุณมีสุข เสรี อย่างนี้ แต่เสรีมากไปมันก็ไม่ดีหรอกมันทำให้เกิดคนไทยหัวใจเขมรขึ้นมา
จะไปเอาอะไรกับหนังฝรั่ง เกาหลี ที่มันดัดแปลงประวัติศาสตร์ไปทั่ว เพื่อให้มันขายได้ดี
ดูหนังควรดูที่ที่จุดประสงค์ของการถ่ายทอด เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์หรือเพื่อหากำไรจากการทำหนัง
จากคุณ ิbeer civil เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 15:33:24 ]
ความคิดเห็นที่ 516 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
นั้นงัยว่าแล้ว เราพลาดฉากเด็ดๆไปแล้วหรือเนี้ย ก็นึกว่าจบแล้วทำไมไม่มีบอกต่อว่าหลังจากรายชื่อนักแสดงจบลงจะมีฉากต่อไปอีก เสียความร้สึกมาก ท่านมุ้ยอยากทำให้เหมือนหนังฮอลลีวู๊ดบางเรื่องแต่ไม่ยอมเก็บรายละเอียดเหมือนกับที่หนังฮอลลีวู๊ดเค้าทำกัน ขอให้เก็บไปพิจารณาด้วยนะท่านมุ้ย
จากคุณ คนรักหนัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 15:26:24 ]
ความคิดเห็นที่ 514 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4


แล้ว คนที่ไปดูแล้ว ลุกออกไปก่อน เพราะคิดว่าหนังจบไปแล้ว ท่านมุ้ย จะให้ความสำคัญกับความรู้สึกคนดู ที่เสียไปแล้ว ยังไง (ไม่มีอะไรบอก แล้วใครจะไปตรัสรู้ อย่าหวังแต่จะฟันกำไรเซ่ะ เสียความรู้สึกมากก)
จากคุณ ผู้ชมหนัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 14:45:14 ]
ความคิดเห็นที่ 513 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
474 red cliff ก็เป็นแบบนั้นนะไม่บ่นละ หนังกับเรื่องจริงไม่เหมือนกันนะ จะให้เก็บรายละเอียดทุกชอตคงไม่ใช่
จากคุณ เหอะๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 14:33:53 ]
ความคิดเห็นที่ 512 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อย่ายอมแพ้แฮร์รี่ พอตตเตอร์นะเค้ามีตั้ง 8 ภาค อิอิ
จากคุณ สู้ๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 14:21:10 ]
ความคิดเห็นที่ 511 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เลิกดูโรงตั้งแต่ภาค 3 แล้ว อยากจะสนับสนุนอยู่นะ แต่ยิ่งทำยิ่งห่วย แรกๆดีมาก ฟันธง...ไม่ดู
จากคุณ DDDDDD เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 14:08:49 ]
ความคิดเห็นที่ 510 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อุตส่าห์ไปดูนึกว่าภาคสุดท้ายแอบงง แล้วกี่ภาคจะจบละเนี่ยท่านมุ้ยยืดได้ยืดดีสงสัยกะฟันทุนสร้างกลับให้มากที่สุด แต่ก็ไม่ได้จะไม่ไปดูนะ หนังไทยดีๆก็น่าสนับสนุน สรุปให้ทิ้งไม่ตายนะเพราะจะยืดไปภาค 5 แทน ตอนรายชื่อนักแสดงขึ้นทุกคนลุกออกจากโรงหนังไปเข้าห้องน้ำพอขากลับออกมาเดินผ่านประตูโรงหนังยังเปิดอยู่เอ๊า! ยังมีต่ออีกเหรอกลายเป็นไอ้ทิ้งไม่ตาย ท่านมุ้ยถ้าหนังยังไม่จบดีคราวหลังกรุณาบอกคนดูด้วยว่ายังมีฉากต่อจากนั้นอีกกรุณาอย่าเพิ่งลุก เพราะหนังฮอลลีวูดบางเรื่องเขายังมีบอกเลย
จากคุณ งงกับท่านมุ้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 14:02:39 ]
ความคิดเห็นที่ 509 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถ้าจำได้ตอนแรกเริ่มมีแค่ 3ภาค ไงมาตั้ง 5 ภาคแล้ว สงสัยจะมีถึง ภาค6 แต่ละภาคสู่ 2ภาคแรกไม่ได้ มาตรฐานต่ำลง ตัดไปตัดมาย่อ จนไม่รู้เรื่อง ในภาค4 จบลงที่ ตรงชนะการประลองระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับนังไวทำมู หนังน่าเบื่อมากๆ ที่เข้าไปดูเพระาอยากรู้ว่าจะทำออกมาได้แค่ไหน ไม่สมกับเป็นหนังของสยามประเทศ ผมว่าเรื่องบางระจันภาคแรกดูดีกว่าอีกครับ หากจะวิเคราะห์หนังแล้ว ทำไมต้องใส่เกราะแบบตะวันตก ทั้ง ๆที่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนแบบนี้คงไม่ร้อนแย่หรอครับ
สรุปที่เห็นในฉากที่ต่อสู้กันก็มีแค่ในตัวอย่างหนังเท่านั้นล่ะครับ
จากคุณ นักสู้ที่ราบสูง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 13:32:39 ]
ความคิดเห็นที่ 508 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
หนังห่วยๆๆๆ หนังกินเงิน หนังกากๆ อย่าไปดู
จากคุณ ufo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 13:12:40 ]
ความคิดเห็นที่ 507 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
IMPRESSIVE !
จากคุณ NO NAME เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 12:57:00 ]
ความคิดเห็นที่ 506 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ที่จริงหนังมันไม่ห่วยหรอก
มันห่วยตรงที่ว่า ผู้สร้างพยายามยืดความยาวของหนังออกไป เพื่อขยายเป็นหลายๆ ภาค
ทั้งที่ความจริงหนังมันสร้างมาเพื่อให้มี 3 ภาค แต่แรก
แล้วฉลากที่พยายามยืดมันก็เป็นเลิฟซีนน่าเบื่อ
หรือฉากที่ชวนให้นอนหลับ
แทนที่จะเพิ่มฉากสู้รบ หรือฉากตื่นเต้นเข้าไป

สรุปคือ ภาค 3 ภาคเดีียว ถูกแยก เป็นภาค 3-4-5 โดยการอัดฉากน่าเบื่อเพื่อให้หนังยาวเกินความเป็นจริง
มันก็เลยห่วยด้วยประการนี้

นี่คือเหตุผลว่าทำไมภาคหลังๆ สู้ภาค 1 ภาค 2 ไม่ได้
จากคุณ ดอแมน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 12:54:57 ]
ความคิดเห็นที่ 505 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
โปสเตอร์ละสวยทุกที หนังโคตรห่วยอะ
จากคุณ เปลืองเงินแท้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 12:44:28 ]
ความคิดเห็นที่ 504 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
นึกว่า ภาคนี้ เป็นภาค สุดท้ายแล่วซธ อีก เพราะว่าตอนดูภาค 3 บอกว่า มี ยุทธหัตถี ต่อ แต่ไหงกลายมาเป็น ศึกนันทบุเรง แล้วภาคสุดท้าย จะเป็นภาคอะไร !!!
จากคุณ Phanon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 12:37:42 ]
ความคิดเห็นที่ 503 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูมาละ ดูทุกภาค มาตราฐานต่ำลงทุกภาคเลย เนื้อหาไม่เข้มข้นเอาซะเลย หวังว่าภาคหน้าท่านมุ้ยจะไม่ทำให้ผิดหวังนะขอรับ
จากคุณ 1234 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 11:43:50 ]
ความคิดเห็นที่ 502 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เนื้อเรื่อง ผมชอบนะ

แต่ผมว่า ตัวหนังดำเนินเรื่องช้ามากกกกกกกกกกกกกก

ช้าจนรู้สึกว่าน่าเบื่อ คนนั่งข้าง หรรือคนในโรงก็หาววอดๆ เห็นคนในโรงหลายคนลุกไปเข้าห้องน้ำ ผมกะแฟนก็ลุก

รู้สึกเหมือน หม่อมหลวงเ้ค้าตั้งใจให้เรื่องไปช้าๆ

อาจเพราะ ตอนนี้รายละเอียดไม่เยอะ "หรือ" ไม่ก็พยายามยืดให้มี ภาค 5 แล้วก็อาจจะถึง 6
จากคุณ sawasdee555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 11:41:34 ]
ความคิดเห็นที่ 501 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อยากรู้ฉากเลิฟซีนนนนนนนนนนน
จากคุณ tlkhl เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 11:37:12 ]
ความคิดเห็นที่ 500 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ มาจากหลายที่ จากสถานที่จริง ลายลักอักษร ตามสถานที่ต่าง ๆ จากหนังสือหลายๆ เล่ม

พวกที่ว่า ศึกษามาดีจริงแล้วหรอ ถึงได้บอกว่าต้องเป็นอย่างนู้น อย่างนี้
จากคุณ ยิ้มสู้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 11:08:57 ]
ความคิดเห็นที่ 499 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
พอเพลงตอนจบขึ้นคนดูก็เริ่มออกจากโรงผมก็ต้องออกตาม ใจจริงก็อยากจะฟังเพลงประกอบเหมือนกันเพราะชอบเพลงประกอบของภาคที่2 พอมารู้ทีหลังว่าหนังยังมี ต่ออีกนิดก็รู้สึกเสียดาย ใครที่ไปดูมาช่วยเล่าให้หน่อยครับว่ามันจบอย่างไร แต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนำให้ไปดูเพราะมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูใครไม่ได้บังคับ แต่ผมติดตามมาตั้งแต่พระสุริโยทัยต่อด้วยพระนเรศวรอีก4ภาค ส่วนตัวผมกูอยากจะดูภาคยุทหัตถีเร็วๆครับ
จากคุณ ฟ้าใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 09:42:38 ]
ความคิดเห็นที่ 498 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูมาแล้วทั้งครอบครัวทั้ง 4 ภาค ส่วนภาคนี้..เยี่ยมมาก ดูแค่ฉากก็คุ้มแล้ว โดยเฉพาะฉากพระแสงดาบคาบค่าย..และจะรอดูถึงภาคสุดท้าย ( สงครามยุทธหัตถี )..ส่วนท่านที่หวังไปดูเพื่อจับผิดหรือโจมตีก็อย่าไปดูเลยครับเสียทั้งเงิน อารมณ์ และเวลาของคุณเปล่า ๆ
จากคุณ รักเมืองไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 09:35:24 ]
ความคิดเห็นที่ 497 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้

เป็นเจ้านายยังสู้รบ ไม่ใช่ชี้นิ้วสั่งอย่างเดียว
จากคุณ tarozaa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 08:52:44 ]
ความคิดเห็นที่ 496 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
สรุปบท ไอ้ขาม มีแค่นี้เหรอ ? สร้างมาทำไมนึกว่ามีประโยชน์มากมว่านี้คับ...
จากคุณ cccc เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 07:10:11 ]
ความคิดเห็นที่ 495 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
จัดไปแล้วครับสองรอบ หนังดีครับ น่าติดตาม ชอบคำพูดที่ว่า ทีเสียบ้านเมืองก็เพราะพวกผู้ใหญ่แตกแยกกันเองนี้ละคับ สมัยก่อนคงอดหลับอดนอนกันน่าดู กว่าจะมีประเทศไทยทุกวันนี้
จากคุณ เป้ด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 04:23:05 ]
ความคิดเห็นที่ 494 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไปตายไปไอพวกที่ด่าหนังเค้าอ่ะไปดูแฮรี่ ทรานฟอเมอร์ของพวกมืงไปไอหนังปัญญาออนแบบนั้นเหมาะกับพวกมืงละ
จากคุณ สาสสสส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 03:33:40 ]
ความคิดเห็นที่ 485 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไอเราก๊กลับมาบ่น เสียดายๆๆ ทิ้งไม่น่าตายเลย เศร้า 55555 พอไปพูดกับเพื่อน เพื่อนบอก อิบ้า 5555555555555555
จากคุณ เลดี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 01:23:22 ]
ความคิดเห็นที่ 484 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เยี่ยมมากกว่าครับ ผมให้ 9เต็ม10 ที่สำคัญอย่าพึ่งรีบออกจากโรงหนังนะครับ
จากคุณ ชาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-14 00:11:56 ]
ความคิดเห็นที่ 483 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ชอบคับ หนังสนุกดี ว่าแต่เมื่อไหร่พระเจ้านันทบุเรงจะใส่หน้ากากคับ
จากคุณ ชอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 23:40:57 ]
ความคิดเห็นที่ 482 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
คห 474

มันเป็น ธรรมเนียม สงคราม ครับ

ถ้าทำอย่างนั้น ก็ไม่ต่างอะไรกับคนป่าเลย
จากคุณ - - เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 23:38:09 ]
ความคิดเห็นที่ 481 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ต้อง พยายามอีกเยอะครับ

เรื่องรักชาติ กับ เรื่อง ความสมจริง ของ หนัง มันคนละเรื่อง ต้องแยกเป็นประเด็นๆ

หนัง องค์ประกอบค่อนข้างดี แต่บท การเดินเรื่อง ต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยครับ
จากคุณ หนังไทยคุณภาพยังไม่ดีพอ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 23:35:32 ]
ความคิดเห็นที่ 480 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดีใจอย่างยิ่งยวด ที่บุญทิ้งไม่ตายยยยยยย
เพราะบุญทิ้งคือตัวแทนของข้าแผ่นดินที่
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน(องค์พระนเรศ)
แล้วเราคนไทยยังเคารพและซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์
ของแผ่นดินหรือไม่(พระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเจริญ)
จากคุณ คนไทยรักชาติศาสน์กษัตริย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 22:58:50 ]
ความคิดเห็นที่ 479 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ใครจะว่าอย่างไรเราพึ่งไปดูมา ชอบสุดดๆๆๆๆ รอภาค 5 น่ะครับ พี่น้องชาวไทย
จากคุณ nop เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 22:58:14 ]
ความคิดเห็นที่ 478 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ชอบ
จากคุณ nop เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 22:56:53 ]
ความคิดเห็นที่ 477 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ชอบ472อะ

ถ้าไม่ชอบแล้วจะไปดูทำไม หนังเค้าสร้างเพื่อให้เรารุ้สึกรักประเทศมากขึ้น ไม่ใช่สร้างเพื่อให้พวกคุณมาจับผิดสะหน่อย
จากคุณ ก้อดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 22:50:38 ]
ความคิดเห็นที่ 476 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
มีฉากเลิฟซีนคู่ไอ้ทิ้งกะทรายชิมิคงได้กันเเระซิถ้าไคดูเเล้วช่วยเล่าเลิฟซีนไห้ฟังด้วยละอิอิอยากรู้
จากคุณ tej3m เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 22:14:39 ]
ความคิดเห็นที่ 475 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไปดูมาแล้วค่ะ ซึ่งตอนฉากที่พระองค์ดำทราบว่าไอ้ทิ้งตาย จะร้องไห้ตาม ดูหนังเรื่องนี้แล้วทำให้รู้สึกรักชาติไทยมากขึ้นอีก
จากคุณ Superpak เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 21:10:23 ]
ความคิดเห็นที่ 474 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ผมสงสัยอย่างฉากสุดท้าย ทำไมพระนเรศวรโดนล้อมขนาดนั้นไม่โดนรุมแทงไปเลยล่ะ หรือจะบอกว่าเป็นการดวล ถ้าดวลกันไม่ออกมาดวลกันแต่แรกเลยล่ะ มาแปรรูปขบวนทหารทำพระแสงอะไร แล้วอีกอย่างยังไงทัพของพระนเรศวรก็ตีไม่แตกหลังจากที่ทุบประตูถูกเผา ไม่มีความจำเป็นที่แม่ทัพต้องออกมา มันขัดๆไงไม่รู้
จากคุณ คิดเหมือนกันมั๊ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 20:49:18 ]
ความคิดเห็นที่ 473 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ผมดูภาพรวมนะคับ เป็นกลาง

หนังเรื่องนี้สร้างเพื่อให้คนไทยดูเท่านั้นนะครับ
คนไทยรัก คนไทยนับถือ คนไทยเชิดชู คนไทยรักสามัคคี

ส่วนคนที่ไปดูมาแล้วมาโจมตีหนัง(ระดับเจ้า)คุณยังเป็นคนไทยอยู่หรือเปล่า หรือ คุณคิดที่จะปัติวัติ เหมือนไอเหลี่ยม

พวกคุณก็เหมือนพวก กบฏ ในหนังเรื่องนี้แหละ ภาคที่ผ่านๆมา .
คุณมือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำ อย่าถ่วงประเทศไทย ของพวกเราเรย .
จากคุณ รักประเทศไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 20:41:22 ]
ความคิดเห็นที่ 472 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถึง คห.466คับ ไม่แปลกครับถ้าประเทศไทยตอนนี้จะอ่อนแอเพราะมีคนคิดอะไรแบบคุณหลายคนเท่านั้นเอง
จากคุณ ^___^ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 20:39:29 ]
ความคิดเห็นที่ 471 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
หนังเรื่องนี้ ผมหลับตั้งแต่ครึ่งเรื่อง ยัน จบๆๆ

ที่ผมหลับนี้ เพราะ หนังไม่สนุกเลย ไม่อยากเดินออก กลัว รบกวนเพือนๆๆ คนดูหนัง ก็เลยหลับ ยันจบ 555+
จากคุณ 555+ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 20:39:23 ]
ความคิดเห็นที่ 470 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อาจเป็นเพราะความเรียกร้องของคนที่รอชมพระนเรศวรภาค4 ตอน ยุทธหัตถี มีเป็นจำนวนมากเลยทำให้ท่านมุ้ยต้องตัดบางส่วนออกมาฉายก่อน เลยต้องเพิ่มบันเทิงเข้าไปเพื่อให้หนังยาวขึ้น จนเป็นภาคศึกนันทบุเรง ทั้งที่จริงๆแล้วต้องฉายตอนธันวาถึงจะลงตัว(อันนี้คิดเอาเองนะไม่ได้มีข้อมูลอะไรหรอก) แต่ถึงยังไงก็ต้องดูเพราะชอบตัวละครทุกตัวในหนังเรื่องนี้ ขอชื่นชมท่านมุ้ยที่อายุมากแล้วแต่ยังทำหนังประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ให้เราได้ดู
จากคุณ kapookoomsin เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 19:54:18 ]
ความคิดเห็นที่ 469 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ชอบก้อไปดูครับ ไม่ชอบก้อนอนยุบ้าน
จากคุณ 11111 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 19:44:55 ]
ความคิดเห็นที่ 468 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
โอ้ ประเทศไทยนี้ประชาธิปไตยจริงๆแค่หนังเรื่องหนึ่งก็ทำให้คนไทยด่ากันเองได้....ท่านมุ้ยครับสร้างถึงตอนยุทธหัตธีพอนะึรับ หรือจะเอาตอนศึกพระยาละแวกมาแทรกบ้างก็ได้เพื่อความสะใจอะไรบางอย่าง...สงครามที่สร้างชื่อที่สุดก็คือสงครามยุทธหัตธีครับ ดังนั้นความประทับใจจะอยู่ที่ฉากนี้ ผมไม่อยากให้สร้างถึงสงคราม ครั้งสุดท้ายของพระองค์เพราะถ้ามีน้ำตาท่วมโรงแน่ ภาคที่4ก็ถือว่าokครับ แต่ถ้าจะเทียบฉากสงครามกับภาค2 ภาค2จะดีกว่าครับ แต่ถ้าจะให้สรุปตามความคิดผมก็ถือได้ว่าเป็นหนังที่สมควรดูเรื่องหนึ่งครับ(แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูก็ไม่มีใครว่า)ภาคสุดท้ายรีบตัดต่อเร็วๆนะครับจะลงแดงตายแล้ว และอยากจะดูเรื่องเพชรพระอุมามากเช่นกัน เป็นกำลังใจให้ครับ........
จากคุณ ฟ้าใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 19:42:06 ]
ความคิดเห็นที่ 467 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เข้าใจหัวอกคนดูที่ผิดหวังแล้วมาแสดงความเห็นในนี้นะ เราก็ผิดหวัง เป็นคนรักหนังไทยเห็นด้วยกับข้อความที่ 464 แต่ทุนสร้างขนาดนี้บวก plot+บทดีๆแค่นี้ก็กินขาด แต่นี้มันไม่ใช้ พวกที่อวยหนังเรื่องนี้ซะเว่อร์และมาจิกกัดว่า ทำได้อย่างเขารึเปล่า? กำกับหนังเป็นไหม? ก็บอกเลยว่าไม่ได้ทำไม่เป็น แต่คนยังมีคนอื่นๆที่พอมีฝีมือแต่ไม่มีโอกาสวาสนาได้แตะโปรเจคใหญ่ขนาดนี้ที่น่าจะทำออกมาได้ดีกว่าหรือไม่ ? เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งที่ไม่พอใจกับคุณภาพของสินค้า
จากคุณ มุตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 19:28:53 ]
ความคิดเห็นที่ 465 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไปดูมาแล้ววันนี้คะ....ดูแล้วยิ่งทำให้รักประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิม ตอนที่พระนเรศบอกว่า "แผ่นดินสยามต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นก็เพราะผู้นำใหญ่ๆแตกแยกกันเอง" สนุกและมีข้อคิดแถมรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยอีก สมกับที่รอคอยคะ....สนุกมากๆ
จากคุณ รักเธอประเทศไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 19:16:31 ]
ความคิดเห็นที่ 464 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
คุณ 462 ครับ ผมพึ่งไปดูมาวันนี้เที่ยงๆ ผมเป็นคนที่รักหนังไทยมากครับ ขอบอกว่า สำหรับทุนสร้างมหาศาล ขนาดนี้ แต่ ทำพลอตเรื่องได้มหาห่วย ฉากบางฉาก ไม่สมจริงเอาซะเลย
จากคุณ น้ามตาล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 18:48:30 ]
ความคิดเห็นที่ 463 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
พ.ท.วันชนะ สวัสดี ที่รับบทเป็นพระนเรศ หุ่นเค้าแมนมากมาย อยากได้หุ่นแบบนี้มานานละ ขอยอมรับและขอยกย่องในการแสดงของเขาจิงๆ...คัยที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือของเขาไปหาอ่านนะคับดีมากๆ
จากคุณ โคตรชอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 18:09:43 ]
ความคิดเห็นที่ 462 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ข้อความที่455โดนคับ...1 2 3 ว่าห่วยแล้ว4มาดูกันทำซากอะไรดูแล้วก็เอามาวิจารเสียๆหายๆไอพวกถ่วงความเจริญ /ถึงข้อความ450คุนไม่ดูก็ไม่มีคัยว่าคุนนะคับแฟนบังคับถ้าไม่อยากดูคัยจะบังคับได้คิดว่าตัวเองเก่งนักหรอมาบอกว่าหนังเค้าห่วยทุเรด...มีปัญญาทำอย่างเค้ามั๊ยขอถามหน่อยเหอะ//ฝากถึงพวกที่ชอบดูถูกหนังไทยแต่ยกย่องหนังฝรั่งนะพวกคุนอ่ะไม่ควรเกิดในแผ่นดินนี้เลยนะเสียชาติเกิดดูแล้วยังจะมาว่าเค้าีอีกน้ำหน้าอย่างพวกคุนผมว่าไปดูแฮรี่จะดีกว่าหนังปัญญาออนอ่ะดูไปเหอะ
จากคุณ ทุเรดจิงๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 18:05:32 ]