ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตัวอย่างหนังใหม่ ข่าวสารหนังแบบอัพเดททางมือถือ คลิก<<


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
ตัวอย่าง ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรงMV เพลง ความเศร้าแห่งสงคราม เพลงประกอบภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง  (สหมงคลฟิล์ม, พร้อมมิตร โปรดักชั่น)

กำหนดฉาย : 11 สิงหาคม 2554
แนว : อิงประวัติศาสตร์
กำกับ : หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
อำนวยการสร้าง : หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา คุณากร เศรษฐี

นักแสดงนำ  


          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - พ.ท. วันชนะ สวัสดี
          สมเด็จพระเอกาทศรถ - พ.ท. วินธัย สุวารี
          ออกพระราชมนู - นพชัย ชัยนาม
          ออกพระชัยบุรี - ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง
          ออกพระศรีถมอรัตน์ - พ.ท. คมกฤช อินทรสุวรรณ
          พระมหาเถรคันฉ่อง - สรพงษ์ ชาตรี
          สมเด็จพระมหาธรรมราชา - ฉัตรชัย เปล่งพานิช
          พระเจ้านันทบุเรง - จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
          พระมหาอุปราชา - นภัสกร มิตรเอม
          มังจาปะโร - ชลัฏ ณ สงขลา
          ลักไวทำมู - สมชาติ ประชาไทย
          มณีจันทร์ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
          เลอขิ่น - อินทิรา เจริญปุระ
          พระสุพรรณกัลยา - เกรซ มหาดำรงค์กุล


นักแสดงกลุ่มใหม่ในภาค 3 และภาค 4


          รัตนาวดี - อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
          อังกาบ - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
          เจ้าจอมมารดาสาย - วิชุดา มงคลเขตต์
          มูเตอ - เกศริน เอกธวัชกุล
          ท้าวโสภา - พิมพรรณ ชลายนคุปต์
          เสือหาญฟ้า - ดอม เหตระกูล
          เสือหยก - พันธกฤต เทียมเศวต
          นันทกะยอสู  - เขมชาติ โรจนะหัสดิน
          ไชยกะยอสู - พ.ต.ต. จตุรวิทย์ คชน่วม
          พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช - ดิลก ทองวัฒนา
          พระยาพะเยา - เฉลิมชัย มหากิจศิริ
          พระยาพะสิม - ครรชิต ขวัญประชา
          นรธาเมงสอ - ชลิต เฟื่องอารมย์
          พญาละแวก - เศรษฐา ศิระฉายา
          พระยาจีนจันตุ - ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร
          สีหตู - วรุฒ วรธรรม
          ขุนรามเดชะ - ฐากูร การทิพย์
          ไอ้ขาม - ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
          ล่ามจีน - รอง เค้ามูลคดี
          ครูบาเฒ่า - ถนอม นวลอนันต์
          จ่าศรีพรม - จันทนา สิริผล
          พลับพลึง - ไอรินทร์ สุรังค์สุริยกุล
          ชาวบ้าน - ค่อม ชวนชื่น
          ชาวบ้าน - จเร เชิญยิ้ม
          ชาวบ้าน - แป๋ว ทรงแสง

เรื่องย่อ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

          ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ในทุกบทตอนที่ผ่านมาตราบถึงตอนที่ 4 "ศึกนันทบุเรง" ล้วนมุ่งฟื้นอดีตอันเป็นวีรกรรมของวีรกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชภารกิจอันเป็นคุณูประการต่อแผ่นดินเป็นสำคัญ นั่นคือการประกาศเอกราชและการรักษาเอกราช

          หลักฐานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารพม่าระบุตรงกันว่า ภายหลังการประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2127 แล้วนั้น พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง 4 ครั้งคราว คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เมงนรธาสอ ในปี พ.ศ. 2127/28 ศึกนันทบุเรงปี พ.ศ.2129 ศึกมหาอุปราชาในปี พ.ศ.2133 และศึกยุทธหัตถีในปี พ.ศ. 2135 ในศึกทั้ง 4 ครั้ง

          ตามกล่าว ศึกที่นำพาให้ราชอาณาจักรอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสูญแผ่นดินคือศึกนันทบุเรง กระนั้นก็ดี เมื่อออกนามศึกนันทบุเรง จะมีคนไทยน้อยคนที่เคยได้ยินหรือระลึกได้ แต่หากระบุถึงวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ว่าจะเมื่อครั้งออกปล้นค่ายพม่า จนเป็นที่มาของเรื่องพระแสงดาบคาบค่าย หรือการออกรบบนหลังอาชาจนสังหารลักไวทำมูทหารเอกข้างหงสาวดี

          ทั้งหมดเป็นวีรกรรมที่ล้วนอุบัติในคราวศึกนันทบุเรงทั้งสิ้น ด้วยเหตุประการฉะนี้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลจึงมุ่งพลิกฟื้นวีรกรรมแห่งการปกป้องเอกราชของวีรกษัตริย์ผู้เรืองนามพระองค์นี้ในคราวศึกนันทบุเรงให้ปรากฏบนแผ่นฟิล์ม เพื่อจารึกเกียรติประวัติครั้งนั้นไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย และเพื่อความสมบูรณ์ของมหากาพย์การสร้างตำนานสมเด็จพระนเรศวร

          ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอน "ศึกนันทบุเรง" ดำเนินเรื่องตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยนำแสดงที่มาแห่งศึกซึ่งยึดโยงจากผลการปราชัยของหงสาวดีในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่ ความพ่ายแพ้ครั้งนั้น ทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรและในความเข้มแข็งของกองทัพอยุธยา จึงทรงตัดสินพระทัยยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยาม ให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือและเพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติยศมิให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าประเทศราชในขอบขัณฑสีมาพุกามประเทศ ภาพยนตร์ได้ตีแผ่ให้เห็นว่าศึกนันทบุเรงครั้งนั้นพม่ายกเข้ามาเป็นทัพกษัตริย์ กองทัพจึงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก หลักฐานข้างพม่าระบุว่ากองทัพพระเจ้านันทบุเรงประกอบด้วยช้าง 3,200 ทัพม้า 12,000 และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง 252,000 ในกองทัพนี้ยังมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถตามติดมาร่วมรบ ไม่ว่าจะเป็นพระมหาอุปราชา มังจาปะโร หรือแม้แต่ลักไวทำมูทหารกล้า

          ภาพยนตร์ยังได้ตีแผ่ให้เห็นว่า กิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ที่น่าเกรงขามของทัพหงสาวดีที่ยกเข้ามาครั้งนั้นส่งผลให้เจ้าเมืองกรมการเมืองในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรอยุธยาข้างฝ่ายเหนือประหวั่นพรั่นพรึงถึงกับสมคบคิดกันแปรพักตร์เข้าสมานสมัครพระเจ้านันทบุเรงรบสมเด็จพระนเรศวร เป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรต้องเผชิญทั้งศึกนอกและศึกใน สถานการณ์กลับยิ่งบีบคั้นให้คับขันยิ่งขึ้นเมื่อพระศรีสุธรรมราชา พระอนุชาเจ้ากรุงละแวกซึ่งขัดพระทัยสมเด็จพระนเรศวรแต่กาลก่อน ได้ยุยงให้พระเชษฐาตัดสัมพันธไมตรีกับอยุธยาจนเป็นเหตุให้ละแวกกลายมาเป็นหอกข้างแคร่ ที่พร้อมจะกระหน่ำซ้ำเติมกรุงสยามให้ย่อยยับหากมีอันพลาดท่าเสียทีในศึกนันทบุเรง

          ภาพยนตร์ได้ลำดับให้เห็นถึงภัยรอบด้านที่บีบรัดให้สมเด็จพระนเรศวรทรงต้องเผชิญศึกอย่างโดดเดี่ยว แต่เคราะห์กลับทับทวีคูณเมื่อสหายศึก เช่น เลอขิ่น และกำลังเมืองคัง ซึ่งร่วมกรำศึกกันมาแต่เบื้องต้นคิดถอนตัวตีจากเนื่องจากพิษรักระหว่างรบ ที่จบลงด้วยความร้าวฉานระหว่างเลอขิ่นกับพระราชมนูขุนศึกคู่พระทัย ความขัดแย้ง ด้วยเหตุส่วนตัวได้บานปลายกลายเป็นภัยของแผ่นดินในคราวคับขันเมื่ออยุธยา ต้องเผชิญศึก ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นมหาสงครามภายใต้โทสจริตของพระเจ้านันทบุเรง  

          ด้วยข้อจำกัดที่รุมเร้าหลายประการ ผสานกับจำนวนไพร่พลที่เป็นรองหงสาวดี อยู่หลายขุม ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงจำต้องปรับยุทธศาสตร์การตั้งรับทัพหงสาวดีเสียใหม่ โดยทรงใช้พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเป็นฐานบัญชาการรบแต่เพียงแห่งเดียว โดยทรงส่งกำลังออกไปปักปราการ วางแนวป้องกันมิให้พม่าเข้ามาปลูกค่ายใกล้ขอบคูพระนครและกำแพงเมือง ทั้งยังแต่งกำลังเป็นกองโจรเข้าปล้นค่ายข้าศึกอย่างอาจหาญ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ได้ทรงถ่ายทอดยุทธนาการครั้งสำคัญนั้นลงบนแผ่นฟิล์มได้อย่างเต็มตาตื่นใจโดยเฉพาะตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงคาบ พระแสงดาบขึ้นปีนปล้นค่ายพม่า ภาพห่าธนูเพลิงที่สาดซัดและกองทัพนับพันนับหมื่น ปีนพะองขึ้นชิงค่าย ทั้งหมด คือ ความอลังการที่ผู้ชมจะได้สัมผัสในตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนศึกนันทบุเรงนี้

          เมื่อศึกเหนือเสือใต้รุมกระหน่ำ ขุนนางผู้ใหญ่ขาดสามัคคีคิดคดคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จอมทัพผู้รั้งราชบัลลังก์และความอยู่รอดของแผ่นดินก็มาพลาดท่าต้องศาสตรากลางสมรภูมิศึก ยอดทหารเอกกรุงศรีถูกขุนศึกผู้ชาญณรงค์กว่าจับเป็นเชลย ชะตากรรมกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระนเรศวรจะลงเอยฉันใด เชิญท่านร่วมเป็นประจักษ์พยานในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 4 ศึกนันทบุเรงตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

 

  ดูหนัง หนังใหม่ โปรแกรมหนัง หนังตัวอย่าง คลิกเลย


  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
, พร้อมมิตร โปรดักชั่น


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 461 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
คนที่บอกว่า สมัยโบราณมีคำว่า ปีกซ้าย แล้วเหรอ มีครับ มีหมดล่ะทั้งกองหน้า กองหลัง ปีกซ้าย ปีกขวา คือ ไอ้คำที่เราใช้เรียกตำแหน่งนักฟุตบอลอ่ะ มันก็เอามาจากภาษาการจัดทัพในสมัยโบราณนั่นแหล่ะ ปีกซ้าย ปีกขวา เกียกกาย (กองเสบียง) หัวหมู่ทะลวงฟัน เปรียบไปแล้วก็คือ ศูนย์หน้าตัวยิงนั่นเอง จะไม่มีก็แค่ ผู้รักษาประตู และตัวสำรองแค่นั้นแหล่ะ 555
จากคุณ >>> เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 17:37:51 ]
ความคิดเห็นที่ 460 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถูกใจความเห็นที่ 457 อยากกด Like ซัก 1000 ครั้ง
จากคุณ เอฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 17:34:40 ]
ความคิดเห็นที่ 459 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ตกลงหนังมีกีภาคกัน แต่ก็ชอบนะตื่นเต้นดี ชอบฉากตอนทีจะประหารสามีของท้าวโสภาตื่นเต้นมากคนในโรงหนังนั่งกันเงียบมากๆลุ้นสุดๆ กลัวพระราชมนูจะมาไม่ทันพระศรีถมอรัตน์จะสั่งลงดาบก่อน แล้วก็ชอบไอ้ขามขนาดมันบ้ามันยังอยากเป็นทหารเลย อยากเหมาหนังทั้งโรงสักรอบให้นักการเมืองในประเทศเราไปดูกัน ว่าสมัยก่อนเขาอยู่กันอย่างหวาดกลัวขนาดไหนกลัวที่จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่กลัวที่จะไร้อิสระภาพ แต่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้พวกเรามีพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมยังมาเป็นกันอย่างนี้อีก
จากคุณ NOI เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 17:29:10 ]
ความคิดเห็นที่ 458 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ภาคนี้ OK นะ ภาคหน้ามันกว่านี้อีก ฉายวันที่ 5 ธค ปีนี้ ใช่มั้ย ภาคนี้โดยรวมดีกว่าภาคที่แล้ว ภาคที่แล้วเซ็ง พูดมาก ภาคนี้สนุกดี นึกว่าไอ้ทิ้งตายแต่ไม่น่าเฉลยว่าบุญทิ้งไม่ตาย....เพราะมันไม่ซึ้ง ฝ่ายพระเอกโดนแทงคอไม่ตาย ฝ่ายผู้ร้ายโดนตรงไหนตายหมด ...
จากคุณ qqqq เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 17:17:54 ]
ความคิดเห็นที่ 457 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ใครจะว่ายังไง ผมไปดูมาแล้ว สนุกมาก สมกับการรอคอยไม่ว่าจะมีภาคต่อยังไง ยังไงก็ลองคิดดูสิ กว่าจะมาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้อ่ะ บรรพบุรุษเสียเลือดเนื้อไปเท่าไหร่ แล้วมาทะเลาะกันแค่เรื่องหนังเนี้ยนะ เฮ้อ เราดูเพื่อความบันเทิงและศึกษา จะซีเรียสทำไม อยากให้ดูกันเถอะหนังไทยดีๆอย่างงี้อ่ะ
จากคุณ อารมสงบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 17:00:57 ]
ความคิดเห็นที่ 456 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ทุกอย่างจะเงียบสงัด ก่อนพายุจะลง
จากคุณ 5555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 16:27:05 ]
ความคิดเห็นที่ 455 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เห้อ..ไอ่พวกถ่วงความเจริญของชาติ นินทาเค้าอยู่ได้ มึงเก่งนักลองทำหนังสั้นสักเรื่องไหมละ กูอยากเห็นหน้าโง่ๆ ของมึงจิง หนังเค้าออกจะดี ไม่อยากดูภาคหน้ามึงอย่าไปสิ ไอ่ควาย
จากคุณ ชอบพระนเรศวร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 15:02:51 ]
ความคิดเห็นที่ 454 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อย่าเพิ่งไปฟังคนอื่นถ้าคุณยังไม่ได้ดู สนุกมาก แต่ว่าตอนจบไม่ทันตั้งตัวไปนิด จะเป็นกำลังใจและรอชมภาคต่อไปค่ะ
จากคุณ koy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 14:55:30 ]
ความคิดเห็นที่ 453 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อ้างถึง ข้อความที่ 450 คุณไม่เกิดมาในแผ่นไท
จากคุณ เอกราช ที่ยิ่งใหญ่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 14:52:23 ]
ความคิดเห็นที่ 452 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
บุญทิ้งยังไม่ตายหรอกครับ เพราะว่าตามประวิติเค้าเป็นคนสร้างที่วัดสามปลื้มนะ (เพื่อนที่เรียนโบราณคดีบอกมานะ)
จากคุณ ไม่รู้จริงมั้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 13:56:36 ]
ความคิดเห็นที่ 451 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
แนะนำให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนดูภาพยนตร์เรื่องนี้ แล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไร (ตัวละครเป็นใคร สำคัญอย่างไร มีบทบาทมากแค่ไหนในประวัติศาสตร์)
จากคุณ รักประเทศไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 13:53:43 ]
ความคิดเห็นที่ 450 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไม่ผิดจากที่คิดไว้เลยคะ หนังยิ่งทำยิ่งห่วยทุ่มโฆษณาเยอะไปหนังเลยออกมาไม่มีอะไรเลย ไม่สนุกนี่ถ้าไแฟนไม่โดนบังคับคงไม่ไปดู
พุ่มพวงน่าดูกว่าเยอะเลยคะ พาแม่ไปดูกันนะคะไม่ผิดหวัง
จากคุณ อยากสนับสนุนหนังไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 13:49:59 ]
ความคิดเห็นที่ 449 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ภาคนี้หนังไม่สนุกเลย ห่วยมากมาก ไม่คุ้มค่าดูเลย
จากคุณ 1235 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 13:31:10 ]
ความคิดเห็นที่ 448 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูคอมเม้นท์เพื่อนๆ แล้วก้อไปดูมาเมื่อวานคะ วิจารณ์ในฐานะคอหนัง ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำหนังนะคะ ว่าภาคหลังๆ เรื่องมัน กระดึบๆ ไป ช้าๆ แต่ละภาึค เนื้อเรื่องเดินไปนิดนึงๆ อะนะ เราว่าอะไรๆ ก้อดี เราชอบภาพที่ออกมา แต่รู้สึกว่าน้ำเยอะไปหน่อย นะจะรวบเอาเนื้อๆ มาลงในหนังให้มันเป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้ เราชอบหนังเรื่องนี้มากๆ ดูทุกรอบเลย แต่ภาคที่แล้วก็ทำเราเสียใจนิดหน่อย แต่ไปดูภาคนี้เพราะว่าหวังเล็กๆว่า มันคงไม่แย่ไปทุกภาคคะ ยังไงก้อสนับสนุนหนังไทยอยู่แล้ว อยากให้ทำเป็นละคร ลงทีวีเยอะๆ ด้วยซ้ำ เบื่อประวัติศาสตร์เกาหลีมากมาย น่าจะเลิกทำหนังจักรๆ วงๆ มาทำหนังพวกประวัติศาสตร์ไทย ดีกว่าเนาะ
จากคุณ P ยิ้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 13:22:15 ]
ความคิดเห็นที่ 447 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
กำตอนจบเพลงขึ้น มันมีใหดูตอนต่อไปดีนะไปห้องนำ้ออกมาเลยได้ดู ดันไม่บอกว่าหนังยังไม่จบ พนง ก็ดันเปิดประตูให้ออก ภาคนี้ดูแล้วปวดหัวมาก ไม่สนุกเท่า 1 - 2 - 3 ภาคต่อไปคงทำได้ดีกว่านี้นะครับ เฉพาะเนื้อเรื่อง
จากคุณ thman เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 11:38:42 ]
ความคิดเห็นที่ 446 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เยอะไป!! ภาค1-2 ดีมากๆๆ ถ้าทำเป็นไตรภาคเหมือนเดิมน่าจะโอเคมากกว่านี้ เหอ เหอ
จากคุณ Maya เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 11:25:22 ]
ความคิดเห็นที่ 445 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เราว่า หนังดีมากนะ โอเคมาก ๆ เลย ชอบมาก สนุกตื่นเต้นตลอดเลย จะไปดูให้ได้ ใครติ เราว่าไปลองสร้างหนังเองดีกว่าไหม ลองดูรายละเอียดปลีกย่อยหนังให้ดีๆ มันโอเค สวยไปหมด
จากคุณ เบียร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 11:05:37 ]
ความคิดเห็นที่ 444 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ภาค 5 น่าจะดีกว่านี้นะ ถึงว่าหนังจะ ห่วย แต่ก็อุดหนุนครับ เพราะภาค 1-2 ดี เลยต้องดู 3-4-5 ต่อ อยากอุดหนุนครับถึงภาค 3-4โดยรวมเอื่อยมากมาก ขนาดตัวอย่างถาค 3 ยังเอาภาค 4 ไปทำเป็นตัวอย่างซะเยอะ หวังภาค 5 ต่อครับ ทุกอย่างคงจะมาอลังการณ์ที่ภาค 5

เบื่อพวกชอบด่าคนอื่น ต้องชมตลอดเลยใช่ไหม ไม่ดีก็ต้องชม แล้วบอกว่าไปชมทำไม ก็อยากอุดหนุนหนังท่านครับท่านจะได้เอาเงินไปทำประโยชน์ และดูว่าจะพัฒนาบ้างไหม 555555555555+ เบื่อพวกแคบแคบ วิจารณ์ไปตามน้ำตามเนิ้อ มันไม่ดีคือไม่ดีสิครับ คนที่ดูหนังมาเยอะดูทุกแนวคงเข้าใจ

ต่อไปท่านจะทำเพชรพระอุมา จะดีไหมนะ
จากคุณ Gubar เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 11:05:26 ]
ความคิดเห็นที่ 443 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
แล้วก็ตอนตายทำให้ยาวๆหน่อยมันบู๊แบบสโลโมชั่นสักพักก็ได้ รู้ว่าถ่ายไม่ค่อยทัน - - เพราะช่วงหลังค่อนข้างเผามือธงโบกเบี้ยวไปหลายชอทยังไม่เทคใหม่ แล้วก็ตัดจบตอนตายไปเลยก็ได้ ให้บุญทิ้งเป็นตัวเอกสักภาค แล้วฉากล้มเท่ๆ ด้วยกล้องมุมสูง แล้วอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันก่ิิอนขึ้นไตเติล แล้วหลังไตเติลโน่นแหละค่อยให้นางเอกไปบอกพระเอก แล้วพระเอกแค้นต้องต่อยกำแพงแล้วทำท่าเท่ๆสิไม่ไช่ปัดนางเอกเล่น - -

ถ้าท่านมุ้ยต้องการคำแนะนำเรื่องมุมกล้องหรือบทผมยินดีให้ข้อเสนอแนะนะครับ อยากให้ภาคสุดท้ายมันออกมาดีๆ
จากคุณ วารี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 10:56:31 ]
ความคิดเห็นที่ 442 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ฉากเลิฟซีนมันยาวเพราะบุญทิ้งจะตายคับ - -

เป็นหลักการที่ค่อนข้างถูกต้องเพราะเวลาตัวละครจะตายต้องได้ขึ้นปก แล้วทำอะไรเท่ๆ ที่จริงน่าจะเอาขึ้นโปสเตอร์เดี่ยวด้วย - -

ถือว่าพยายามจะทำแล้วแล้วกัน ถึงจะออกมาแล้วไม่ค่อยถูกหลักก็เถอะ คือควรโอนบทไปให้เยอะๆก็จริงแต่ ที่จริงควรเล่นบทที่มันเกี่ยวกับอารมณ์หลักของเรื่อง อย่างถ้าแค้นที่พระเอกโดนแทง แล้วออกไปบู๊หรือ เพราะพระเอกรักษาตัวอยู่เลยต้องทำอะไรที่มันออกจะเกินความสามารถก็ได้อยู่ ไม่ไช่แต่งงานแล้วตาย - - มันผิด

จากคุณ วารี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 10:52:35 ]
ความคิดเห็นที่ 441 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถ้ามันห่วยแล้วคุณเสียตังไปดูตั้งแต่ภาค3ทำไมล่ะ โง่จริง ๆ
ก็รอดูแผ่นไปดิ

หรือไม่คุณก็สร้างหนังดูเองจะได้ตามอารมณ์พวกคุณ
จากคุณ คนรักหนังไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 10:43:34 ]
ความคิดเห็นที่ 439 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อุตส่าห์ไปดูวันแรก ฉากรบมีไม่กี่ฉากเอง
ทีจูบกันเนี้ยนานจัง ใครจะไปดูคิดให้ดีนะ
ไม่งั้นจะมาเสียใจทีหลัง จบไม่ตั้งตัวอ่ะ
จากคุณ เฮ้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 10:32:39 ]
ความคิดเห็นที่ 438 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
จบแล้วหรอ ????? ทำแบบซีรีคงจะโออยู่
จากคุณ กกกก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 10:32:19 ]
ความคิดเห็นที่ 437 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เซ็งมากๆ มีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลย จบแบบไม่รู้ตัวเลย
ภาค3-4 แย่แล้วภาค5จะแย่แค่ไหน เสียความรู้สึก
จากคุณ เซ็ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 10:30:32 ]
ความคิดเห็นที่ 436 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูหนังเรื่องนี้ที่ "พม่า" แล้วครับ

(เค้าบอกว่า ไร้สาระ)
จากคุณ เฮอๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 09:35:38 ]
ความคิดเห็นที่ 435 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เมื่อเสร็จพม่าศึกแล้ว สมเด็จพระนเรศวรทรงให้พระยาศรีไสยณรงค์ คุมกองทัพไปขับไล่เขมรออกไป กองทัพทั้งสองฝ่ายได้ปะทะกันที่เมืองนครนายก กองทัพไทยตีกองทัพเขมรแตกพ่ายไป
ครั้นถึงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2130 สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกกองทัพออกไปตีกรุงกัมพูชา ตีได้เมืองพระตะบองและโพธิสัตว์ เมื่อกองทัพส่วนใหญ่เข้าไปสู่แดนเขมร การดำเนินการส่งกำลังบำรุงยากขึ้น เกิดขัดสนเสบียงอาหาร ประกอบกับพระองค์ทรงห่วงว่าทางพม่าจะยกมารุกรานไทยอีก จึงยกทัพกลับพระนคร
ปล. เสียดายจัง(ความเห็นส่วนตัวนะ)
จากคุณ tk_tk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 09:23:02 ]
ความคิดเห็นที่ 434 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อีกนิด สำหรับทางเขมร
ขณะที่กองทัพพระเจ้าหงสาวดี ยกลงมาล้อมกรุง นักพระสัตถาเจ้ากรุงกัมพูชาคาดการณ์ว่าการศึกครั้งนี้ฝ่ายไทยคงจะเสียทีแก่พม่า จึงได้ให้กองทัพเขมรยกมาตีเมืองปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเมืองชายแดนไทยด้านเขมร ในห้วงเวลานั้นชาวเมืองปราจีนบุรี ถูกเกณฑ์มารักษาพระนครศรีอยุธยา ไม่มีกำลังพอที่จะต่อสู้ป้องกันเมืองจากกองทัพเขมรได้ กองทัพเขมรจึงตีเมืองปราจีนบุรีได้โดยง่าย
จากคุณ tk_tk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 09:21:13 ]
ความคิดเห็นที่ 433 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
น้ำตาไหล จาก ไอ้ทิ้งโดนแทง T_T
จากคุณ เลอขิ่น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 09:19:39 ]
ความคิดเห็นที่ 432 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ส่วนพระองค์กับสมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จโดยทางเรือ ตามตีกองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีขึ้นไปจนถึงป่าโมกอีกทางหนึ่ง แต่ข้าศึกมีกำลังมากกว่ามาก ไม่ทำให้แตกฉานไปได้ พระองค์จึงเสด็จคืนสู่พระนคร พระเจ้าหงสาวดีก็ให้เลิกทัพกลับไป
คัดลอกมาจากเว็บ กองบัญชาการทหารสูงสูง สงครามไทย-พม่า สงครามครั้งที่ 8 พระเจ้าหงสาวดีล้อมกรุง
จากคุณ tk_tk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 09:16:22 ]
ความคิดเห็นที่ 431 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เห็นพระมหาอุปราชากำลังถอยทัพกลับ และทรงทราบว่าพระเจ้าหงสาวดีจะถอยทัพ จึงเสด็จกลับเข้าพระนคร แลัวรีบทรงกองทัพยกไปตั้งที่วัดเดช อยู่ริมน้ำตรงภูเขาทอง เมื่อวัน ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ทรงให้เอาปืนขนาดใหญ่ลงเรือสำเภาหลายลำ แล้วนำขึ้นไปยิงค่ายหลวงพระเจ้าหงสาวดี ถูกผู้คนช้างม้าลมตายเป็นอันมาก พระเจ้าหงสาวดีต้องถอยทัพหลวงไปตั้งอยู่ที่ป่าโมก สมเด็จพระนเรศวรทรงให้กำลังทางบกยกตามตีข้าศึกจนถึงทะเลมหาราชทางหนึ่ง
จากคุณ tk_tk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 09:15:53 ]
ความคิดเห็นที่ 430 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
กองทัพพม่าล้อมกรุงอยู่ได้ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนยี่ ปีจอ จนถึงเดือนหก ปีกุน ก็ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ ไพร่พลก็เจ็บป่วยล้มตายร่อยหลอลงทุกที เห็นว่าเข้าฤดูฝนไพร่พลจะลำบากยิ่งขึ้น เสบียงอาหารก็ขาดแคลน จึงยกทัพถอยกลับไปในวันแรม 10 ค่ำ เดือน 6 โดยให้กองทัพพระมหาอุปราชาถอยกลับไปก่อน ให้กองทัพพระเจ้าตองอูเป็นกองหลัง สมเด็จพระนเรศวรทรงนำกำลังทางเรือ ลงไปที่บางกระดาน หมายจะตีกองทัพพระมหาอุปราชาอีก
จากคุณ tk_tk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 09:15:08 ]
ความคิดเห็นที่ 429 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ งง ตอนจบ
พระองค์ทรงแทงด้วยพระแสงทวนถูกลักไวทำมูตาย การต่อสู้ดำเนินไปกว่าชั่วโมง กองทัพไทยจึงตามไปทันตีฝ่าวงล้อมข้าศึก แก้ไขสถานการณ์ได้แล้วจึงกลับเข้าสู่พระนคร ครั้นถึงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 4 สมเด็จพระนเรศวรทรงนำกำลังทางเรือ ยกไปตีทัพพระมหาอุปราชา ซึ่งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวแตกพ่าย ต้องถอยทัพออกไปตั้งอยู่ที่บางกระดาน
จากคุณ Tk_Tk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 09:14:22 ]
tiay20
ความคิดเห็นที่ 428 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
สนุกมาก พระนเรศวรทรงพระปรีชาสามารถมากๆ ในหนังพูดถูก ถ้าคนมีอำนาจในบ้านเมืองแบ่งพรรคแบ่งพวก บ้านเมืองก็จะอยุ่ไม่ได้ หนังดี ฉากอลังการ อยากดูอีกรอบ
จากคุณ tiay20 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 08:33:07 ]
ความคิดเห็นที่ 427 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
คนที่ชอบนินทาหนังไทยคงเป็นไอ้พวกขายชาติล่ะมั่ง หนังดีๆไม่ดูไปดูหนังปัญญาอ่อน ควายเอ่ยๆๆๆ
จากคุณ คนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 02:52:24 ]
ความคิดเห็นที่ 426 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูแล้วก็นึกถึงพระนเรศวรท่านนะ คงลำบากน่าดูต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้มีแผ่นดินอยู่เป็นเอกราชของเราเอง คนสมัยก่อนคงนอนกันไม่ค่อยเต็มตึ่นเท่าไรหรอกเน้อ
จากคุณ นึกถึงบรรพบุรุษ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 01:25:58 ]
ความคิดเห็นที่ 425 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ฉากเลิฟซีน ยาวกว่าฉากประลองลักไวทำมู - -"
จากคุณ งง0 0 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 00:23:12 ]
ความคิดเห็นที่ 424 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
จะดีหรือไม่ดี ก็เป็นสิทธิทีี่ทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้ แต่จะเป็นจริงอย่างที่วิจารณ์หรือไม่ แต่ละคนย่อมมีสมองที่จะคิดและตัดสินใจ โปรดอย่าไปว่าคนที่เขามีความเห็นที่แตกต่างกับเรา หากเราเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น สังคมย่อมเป็นสุข แต่ถ้าคอยแต่จะว่าคนที่มีความเห็นแตกต่างจากเรา สังคมจะวุ่นวาย
จากคุณ กบ กบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 00:14:53 ]
ความคิดเห็นที่ 423 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ท่านทั้งหลายครับ ที่ท่านว่าคนที่วิจารณ์ว่าไม่รักชาติ นั้นโปรดแยกให้ออกนะครับว่าความรักชาติกับการวิจารณ์หนังมันคนละเรื่องกัน เราเสียเงินแล้วเราก็มีสิทธฺที่จะวิจารณ์ เพราะเราไม่ได้ดูฟรี ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระภายใต้กฎกติกา ใครมีความเห็นอย่างไรเราก็ต้องยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
จากคุณ กำ กำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 00:09:21 ]
ความคิดเห็นที่ 422 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไปดูมาแล้ว สนุกดีนะ ตอนจบก็จบไม่รู้ตัวเลย แบบว่า...ค้างอ่า ยังไงก็รอดูภาคต่อไป เชื่อว่าทั้งนักแสดง ทีมงานทุกคนทำเต็มที่ และเราก็ขอสนับสนุนฝีมือคนไทยด้วยกัน หนังประเภทนี้ ดูแล้วได้สาระ ความรู้มาก
จากคุณ OoO เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 00:07:30 ]
ความคิดเห็นที่ 421 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ต่อให้แย่กว่านี้ก้อจะไปดู
เพราะชอบประวัติศาสตร์ไทย
แต่ถ้าความสนุกสู้ปัญญาเรณูไม่ได้
จากคุณ มันน้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-13 00:00:44 ]
ความคิดเห็นที่ 420 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ภาคนี้สนุกดีนะ แต่จบไม่รู้ตัวเลย แถมมังมีตอนสุดท้ายให้งงอีก คนเดินจะออกจากโรงอยู่เเล้วยังมีต่ออีก
จากคุณ ราชมนู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 23:40:33 ]
ความคิดเห็นที่ 419 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
หนังโครตห่วยมากๆ ท่านมุ้ย ยิ่งทำหนัง ยิ่งห่วย จริงๆ หนังลงทุนสูง แต่ความสมจริงสมจังไม่มีเลย ฉากการสู้รบ ฉากการยิงปืนใหญ่ถล่มเมือง ลูกปืน ไม่ถูกกำแพงเมืองสักกะลูก กำแพงเมืองยังคงสภาพเดิมตลอด แล้วยังไม่เสียเวลากะฉากไร้สาระ ฉากช่วงที่จะประหารออกญากำแพงเพชร เฉพาะช่วงฉากที่กล่าวถึงออกญากำแพงเพชร ก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้ว ฉากคนบ้ากวาดขยะ ฉากไอ้ทิ้งทำน้ำแกงกินเอง ฉากพระสวดมนต์ในพระนเรศ แต่ละฉากโครตช้ามากๆ ผมพูดตรงๆ ผมเสียดายตัง เสียดายเวลา อยากลุกขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้ว ท่านมุ้ย ท่านยิ่งทำนังยิ่งดูไม่ได้

ถ้าคุณคิดว่ามันห่วยตั้งแต่ภาค 3 คุณจะเสียตังเข้าไปดูภาคนี้ทำไมหล่ะไม่เข้าใจจริง
จากคุณ สนับสนุนหนังไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 23:40:14 ]
ความคิดเห็นที่ 418 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ติดใจนิดเดียวไหงลักไวทำมูโดนแทงที่จั๊กแร้ขวาไหงตายง่ายจังไกลหัวใจตั้งเยอะ แต่ไอ้ทิ้งโดนจิ้มคอไม่ตาย แต่โดนรวมก็โอเคดีภาคนี้ดราม่าดี ถามว่าเสียดายเงินมั้ยตอบได้เลยว่าไม่เพียงแต่จบห้วนไปแค่นั้นเอง
จากคุณ Kai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 23:18:41 ]
ความคิดเห็นที่ 417 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ความจริง ก้อ คือความจริง....ภาค 3-4 ไม่โดนคร้บ
จากคุณ ไม่โดน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 23:11:41 ]
ความคิดเห็นที่ 416 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
วันนี้ไปดูมาแล้ว...รบกันทั้งเรื่อง สนุกดี
ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้นด้วย
อยากดูตอนจบไวไวจัง ตอนแรกคิดว่าจะได้เห็นตอนจบ
วันนี้ซะอีกนะคะ อิอิ แต่ก็จะรอดูตอนต่อไปโอกาสหน้าอีกค่ะ
จากคุณ ABB เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 22:41:09 ]
ความคิดเห็นที่ 415 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
สนุกมาก ดูวันแรกด้วย ค่ะ
สนุก เศร้า เสียน้ำตา (ร้องไห้ จนแฟนมองหน้าเลย อิอิ)
ภาค3 ไม่สนุก แต่แก้ตัวได้ในภาค4
ไปดูซะ แล้วคุณจะบอกว่าไม่เสียดายเงิน
จากคุณ hideko เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 22:25:58 ]
ความคิดเห็นที่ 414 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ทำเสียดายตังตั้งแต่ภาคที่3 แล้ว ฉากที่เรือรบของพระนเรศตามเรือสำเภาีจีน ลูกปืนของกลุ่มเรือรบของพระนเรศยิ่งถล่มเป็นร้อยๆลูก ยิ่งไม่ถูกเรือสำเภาสักกะลูก แล้วมาภาค4 ฉากยิ่งถล่มเมือง กำแพงเมืองไม่ถูกลูกปืนสักกะลูก ความเป็นจริง ลูกปืนเป็นร้อยๆลูกมันต้องถูกสักลูก ท่านมุ้ยทำหนังโครตห่วย หลอกคนไปดูฉากอย่างเดียว เสียดายตังว่ะท่านมุ้ย คืนตังมาเถอะ ให้คะแนนติดลบ-5/100
จากคุณ เสียดายตังว่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 22:25:56 ]
ความคิดเห็นที่ 412 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
สรุปว่าทิ้งยังไม่ ตายย อยากทราบว่าทำไม ทิ้งยังไม่ตายจิงๆๆจะดีใจมากก มันมีต่อรอในโรงอ่ะ พอดีจบก็ออกมาเลยอ่ะ
จากคุณ ---- เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 21:59:12 ]
ความคิดเห็นที่ 411 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เอาเงินของตูคืนมา ไม่ได้เรื่องเนื้อหาอ่อน ทำให้ยาวเกินความจำเป็น เเค่ 2 ภาคก็น่าจะพอ
จากคุณ AAA เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 21:57:12 ]
ความคิดเห็นที่ 410 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ท่านมุ้ยหลอกให้เสียน้ำตา ที่ไหนด้าย ไอ้ที้งยังไม่ตาย ถ้าตายจริงๆก็ไม่ดูภาคต่อแล้ว เพราะพระราชมณูเป็นพระเอกตัวจริงทุกภาค 555 ส่วนผู้หญิงส่วนเกินสองคนนุ่นกับจั๊กจั่นดีมากเลยที่โดนตัดบทออกไปในภาคนี้เพราะเธอทั้งสองเป็นส่วนเกินน่าเบื่อมากๆๆๆ ตอนนี้ดีใช้ได้
จากคุณ แอนนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 21:48:55 ]