ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตัวอย่างหนังใหม่ ข่าวสารหนังแบบอัพเดททางมือถือ คลิก<<


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
ตัวอย่าง ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรงMV เพลง ความเศร้าแห่งสงคราม เพลงประกอบภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง  (สหมงคลฟิล์ม, พร้อมมิตร โปรดักชั่น)

กำหนดฉาย : 11 สิงหาคม 2554
แนว : อิงประวัติศาสตร์
กำกับ : หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
อำนวยการสร้าง : หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา คุณากร เศรษฐี

นักแสดงนำ  


          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - พ.ท. วันชนะ สวัสดี
          สมเด็จพระเอกาทศรถ - พ.ท. วินธัย สุวารี
          ออกพระราชมนู - นพชัย ชัยนาม
          ออกพระชัยบุรี - ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง
          ออกพระศรีถมอรัตน์ - พ.ท. คมกฤช อินทรสุวรรณ
          พระมหาเถรคันฉ่อง - สรพงษ์ ชาตรี
          สมเด็จพระมหาธรรมราชา - ฉัตรชัย เปล่งพานิช
          พระเจ้านันทบุเรง - จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
          พระมหาอุปราชา - นภัสกร มิตรเอม
          มังจาปะโร - ชลัฏ ณ สงขลา
          ลักไวทำมู - สมชาติ ประชาไทย
          มณีจันทร์ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
          เลอขิ่น - อินทิรา เจริญปุระ
          พระสุพรรณกัลยา - เกรซ มหาดำรงค์กุล


นักแสดงกลุ่มใหม่ในภาค 3 และภาค 4


          รัตนาวดี - อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
          อังกาบ - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
          เจ้าจอมมารดาสาย - วิชุดา มงคลเขตต์
          มูเตอ - เกศริน เอกธวัชกุล
          ท้าวโสภา - พิมพรรณ ชลายนคุปต์
          เสือหาญฟ้า - ดอม เหตระกูล
          เสือหยก - พันธกฤต เทียมเศวต
          นันทกะยอสู  - เขมชาติ โรจนะหัสดิน
          ไชยกะยอสู - พ.ต.ต. จตุรวิทย์ คชน่วม
          พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช - ดิลก ทองวัฒนา
          พระยาพะเยา - เฉลิมชัย มหากิจศิริ
          พระยาพะสิม - ครรชิต ขวัญประชา
          นรธาเมงสอ - ชลิต เฟื่องอารมย์
          พญาละแวก - เศรษฐา ศิระฉายา
          พระยาจีนจันตุ - ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร
          สีหตู - วรุฒ วรธรรม
          ขุนรามเดชะ - ฐากูร การทิพย์
          ไอ้ขาม - ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
          ล่ามจีน - รอง เค้ามูลคดี
          ครูบาเฒ่า - ถนอม นวลอนันต์
          จ่าศรีพรม - จันทนา สิริผล
          พลับพลึง - ไอรินทร์ สุรังค์สุริยกุล
          ชาวบ้าน - ค่อม ชวนชื่น
          ชาวบ้าน - จเร เชิญยิ้ม
          ชาวบ้าน - แป๋ว ทรงแสง

เรื่องย่อ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

          ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ในทุกบทตอนที่ผ่านมาตราบถึงตอนที่ 4 "ศึกนันทบุเรง" ล้วนมุ่งฟื้นอดีตอันเป็นวีรกรรมของวีรกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชภารกิจอันเป็นคุณูประการต่อแผ่นดินเป็นสำคัญ นั่นคือการประกาศเอกราชและการรักษาเอกราช

          หลักฐานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารพม่าระบุตรงกันว่า ภายหลังการประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2127 แล้วนั้น พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง 4 ครั้งคราว คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เมงนรธาสอ ในปี พ.ศ. 2127/28 ศึกนันทบุเรงปี พ.ศ.2129 ศึกมหาอุปราชาในปี พ.ศ.2133 และศึกยุทธหัตถีในปี พ.ศ. 2135 ในศึกทั้ง 4 ครั้ง

          ตามกล่าว ศึกที่นำพาให้ราชอาณาจักรอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสูญแผ่นดินคือศึกนันทบุเรง กระนั้นก็ดี เมื่อออกนามศึกนันทบุเรง จะมีคนไทยน้อยคนที่เคยได้ยินหรือระลึกได้ แต่หากระบุถึงวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ว่าจะเมื่อครั้งออกปล้นค่ายพม่า จนเป็นที่มาของเรื่องพระแสงดาบคาบค่าย หรือการออกรบบนหลังอาชาจนสังหารลักไวทำมูทหารเอกข้างหงสาวดี

          ทั้งหมดเป็นวีรกรรมที่ล้วนอุบัติในคราวศึกนันทบุเรงทั้งสิ้น ด้วยเหตุประการฉะนี้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลจึงมุ่งพลิกฟื้นวีรกรรมแห่งการปกป้องเอกราชของวีรกษัตริย์ผู้เรืองนามพระองค์นี้ในคราวศึกนันทบุเรงให้ปรากฏบนแผ่นฟิล์ม เพื่อจารึกเกียรติประวัติครั้งนั้นไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย และเพื่อความสมบูรณ์ของมหากาพย์การสร้างตำนานสมเด็จพระนเรศวร

          ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอน "ศึกนันทบุเรง" ดำเนินเรื่องตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยนำแสดงที่มาแห่งศึกซึ่งยึดโยงจากผลการปราชัยของหงสาวดีในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่ ความพ่ายแพ้ครั้งนั้น ทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรและในความเข้มแข็งของกองทัพอยุธยา จึงทรงตัดสินพระทัยยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยาม ให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือและเพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติยศมิให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าประเทศราชในขอบขัณฑสีมาพุกามประเทศ ภาพยนตร์ได้ตีแผ่ให้เห็นว่าศึกนันทบุเรงครั้งนั้นพม่ายกเข้ามาเป็นทัพกษัตริย์ กองทัพจึงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก หลักฐานข้างพม่าระบุว่ากองทัพพระเจ้านันทบุเรงประกอบด้วยช้าง 3,200 ทัพม้า 12,000 และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง 252,000 ในกองทัพนี้ยังมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถตามติดมาร่วมรบ ไม่ว่าจะเป็นพระมหาอุปราชา มังจาปะโร หรือแม้แต่ลักไวทำมูทหารกล้า

          ภาพยนตร์ยังได้ตีแผ่ให้เห็นว่า กิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ที่น่าเกรงขามของทัพหงสาวดีที่ยกเข้ามาครั้งนั้นส่งผลให้เจ้าเมืองกรมการเมืองในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรอยุธยาข้างฝ่ายเหนือประหวั่นพรั่นพรึงถึงกับสมคบคิดกันแปรพักตร์เข้าสมานสมัครพระเจ้านันทบุเรงรบสมเด็จพระนเรศวร เป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรต้องเผชิญทั้งศึกนอกและศึกใน สถานการณ์กลับยิ่งบีบคั้นให้คับขันยิ่งขึ้นเมื่อพระศรีสุธรรมราชา พระอนุชาเจ้ากรุงละแวกซึ่งขัดพระทัยสมเด็จพระนเรศวรแต่กาลก่อน ได้ยุยงให้พระเชษฐาตัดสัมพันธไมตรีกับอยุธยาจนเป็นเหตุให้ละแวกกลายมาเป็นหอกข้างแคร่ ที่พร้อมจะกระหน่ำซ้ำเติมกรุงสยามให้ย่อยยับหากมีอันพลาดท่าเสียทีในศึกนันทบุเรง

          ภาพยนตร์ได้ลำดับให้เห็นถึงภัยรอบด้านที่บีบรัดให้สมเด็จพระนเรศวรทรงต้องเผชิญศึกอย่างโดดเดี่ยว แต่เคราะห์กลับทับทวีคูณเมื่อสหายศึก เช่น เลอขิ่น และกำลังเมืองคัง ซึ่งร่วมกรำศึกกันมาแต่เบื้องต้นคิดถอนตัวตีจากเนื่องจากพิษรักระหว่างรบ ที่จบลงด้วยความร้าวฉานระหว่างเลอขิ่นกับพระราชมนูขุนศึกคู่พระทัย ความขัดแย้ง ด้วยเหตุส่วนตัวได้บานปลายกลายเป็นภัยของแผ่นดินในคราวคับขันเมื่ออยุธยา ต้องเผชิญศึก ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นมหาสงครามภายใต้โทสจริตของพระเจ้านันทบุเรง  

          ด้วยข้อจำกัดที่รุมเร้าหลายประการ ผสานกับจำนวนไพร่พลที่เป็นรองหงสาวดี อยู่หลายขุม ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงจำต้องปรับยุทธศาสตร์การตั้งรับทัพหงสาวดีเสียใหม่ โดยทรงใช้พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเป็นฐานบัญชาการรบแต่เพียงแห่งเดียว โดยทรงส่งกำลังออกไปปักปราการ วางแนวป้องกันมิให้พม่าเข้ามาปลูกค่ายใกล้ขอบคูพระนครและกำแพงเมือง ทั้งยังแต่งกำลังเป็นกองโจรเข้าปล้นค่ายข้าศึกอย่างอาจหาญ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ได้ทรงถ่ายทอดยุทธนาการครั้งสำคัญนั้นลงบนแผ่นฟิล์มได้อย่างเต็มตาตื่นใจโดยเฉพาะตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงคาบ พระแสงดาบขึ้นปีนปล้นค่ายพม่า ภาพห่าธนูเพลิงที่สาดซัดและกองทัพนับพันนับหมื่น ปีนพะองขึ้นชิงค่าย ทั้งหมด คือ ความอลังการที่ผู้ชมจะได้สัมผัสในตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนศึกนันทบุเรงนี้

          เมื่อศึกเหนือเสือใต้รุมกระหน่ำ ขุนนางผู้ใหญ่ขาดสามัคคีคิดคดคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จอมทัพผู้รั้งราชบัลลังก์และความอยู่รอดของแผ่นดินก็มาพลาดท่าต้องศาสตรากลางสมรภูมิศึก ยอดทหารเอกกรุงศรีถูกขุนศึกผู้ชาญณรงค์กว่าจับเป็นเชลย ชะตากรรมกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระนเรศวรจะลงเอยฉันใด เชิญท่านร่วมเป็นประจักษ์พยานในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 4 ศึกนันทบุเรงตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

 

  ดูหนัง หนังใหม่ โปรแกรมหนัง หนังตัวอย่าง คลิกเลย


  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
, พร้อมมิตร โปรดักชั่น


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 409 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถ้าเค้าทำสั้น เดี๋ยวก็ว่าเห้ยสั้นไปไหม ทำไมมันเร็ว เร่งจัง

ดูไม่รู้เรื่อง ทำยาวหาว่ายืดเยื้อน่าเบื่ออีก จะเอายังไงกัน

คนที่ว่าไปสร้างให้ได้ดีกว่าเค้า แล้วค่อยมาพูดจากคุณ ไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 21:35:31 ]
ความคิดเห็นที่ 408 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
แต่ที่แน่ๆไอ้ทิ้งยังไม่ตายยยยยยยยย
จากคุณ 789 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 21:21:52 ]
ความคิดเห็นที่ 407 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ตอนจบกินใจมาก พระบารมีปกป้องคุ้มครองไทยให้เป็นไทย
จากคุณ ไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 20:53:36 ]
ความคิดเห็นที่ 406 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
พาแม่ไปดูมาแล้วค่ะ
สนุกมากกกกกกก
คนแน่นโรงทุกรอบเรย
ยังไงๆก็ลองไปดูกันนะค่ะ รับรองไม่ผิดหวัง
จากคุณ daly เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 20:43:39 ]
ความคิดเห็นที่ 405 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดีมากๆๆๆ.....ไม่ได้เสียน้ำตากับหนังมานานแล้วครับ....
จากคุณ คนไทแท้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 20:21:13 ]
ความคิดเห็นที่ 404 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
สนุกมากกกกกกกกกกค่ะ คอรเฟิมไปดูมาแล้วค่ะ
จากคุณ kkkkkk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 20:05:09 ]
ความคิดเห็นที่ 403 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เค้าว่า ภาคนี้สนุกที่สุดนะ ลองไปดูหน่อยละกัน ว่าจะสนุกจริงมั้ย

พูดก็พูด ภาคที่แล้วทำเสียอารมณ์มากๆ
จากคุณ fsfs เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 19:52:16 ]
ความคิดเห็นที่ 402 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
บางคนวิจารณ์ว่าความอลังการสู่เดอะลอร์ดๆหรือทรอย์ไม่ได้ ถ้าคิดแบบนั้นมันก็ถูก แต่อย่าลืมว่าหนังผรั่งเขาใช้กราฟฟิคช่วยเยอะ แต่พระนเรศวรเขาใช้คนเป็นๆหากจะให้ดูเหมือนทหารเต็มจอแค่ค่าเครื่องแบบอย่างเดียวก็ บานตะไทแล้ว ไม่ไช่ว่าผมแอนตี้หนังนอกนะครับ แดจังกึมผมก็ดูมามากกว่า20รอบแล้ว จูมงหรือมูยูลผมก็ติดงอมแงม หนังไทยวิจารณ์ได้แต่อย่าย่ำยีเลยครับสงสารคนสร้างเขา......
จากคุณ ฟ้าใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 19:30:45 ]
ความคิดเห็นที่ 401 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
สุดคุ้มครับ ตั๋ว 160 บ. หนังดีๆนะครับ เพราะ เราเป็นคนไทย
จากคุณ กานต์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 19:24:55 ]
ความคิดเห็นที่ 400 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูมาเมื่อกี้นี้เองหากถามว่าคุ้มมั๊ย ผมตอบได้ว่าคุ้มครับกับราคา160บาทกับการที่ได้ดูหนังฟอร์มใหญ่แบบนี้ แต่หากจะถามว่าจะติตรงใหน ผมขอติตอนจบครับ เพราะน่าจะจบตอนที่กองทัพของพระนรศวรออกปล้นค่ายของพระเจ้านันทบุเรงอีกหลายครั้งจนกองทัพพม่าระส่ำ พอเข้าสู่ฤดูฝนทัพพม่าก็ถอยทัพและทัพไทยก็ตามตีจนพม่ายับเยิน มันจะได้แฮบปี้กว่านี้และจะได้รู้ว่าพระราชมนูรอดหรือไม่(แต่ตามประวัติศาสตร์ หลังจากศึกยุทธหัตถี พระนเรศวรได้ยกทัพไปปราบเขมรหรือละแวกแล้วให้พระราชมนูเป็นทัพหน้าของทัพหลวงครับ แต่จะเป็นคนเดียวกับพระราชมนูที่ไอ้ทิ้งแสดงหรือปล่าวผมไม่ทราบ)
จากคุณ ฟ้าใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 19:12:25 ]
ความคิดเห็นที่ 399 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
หนังประวัติศาสตร์ชาติไทย..ให้ยืดเยื้อน่าเบื่อแค่ไหนก็จะดู..และจะไม่วิจารณ์หรือพูดใดใดที่ให้ร้ายแก่หนังเรื่องนี้..และเงินแค่ไม่กี่ร้อย..ไม่คิดเสียดาย เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะให้ลูกหลานเราได้รู้ว่า ได้มีความสุขอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะใคร ได้มาพูดมาวิจารณ์ได้ทุกวันนี้ได้ยังงัย..
..ถ้าจะวิจารณ์..หนังที่สร้างเพื่อเทอดพระเกียรติฯ..พระนเรศฯ..พวกคุณควรจะตายแล้วไปเกิดใหม่ที่แผ่นดินอื่นเถอะ..อย่าได้ชื่อว่า
มีเชื้อสายของคนไทยอยู่เลย..บรรพบุรุษ..คงน้ำตาตกถ้าได้ยินสิ่งที่คุณพูดและวิจารณ์กัน.."เพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องทำ..หน้าที่ที่ต้องทดแทนคุณแผ่นดิน"
จากคุณ นางใน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 19:11:49 ]
ความคิดเห็นที่ 398 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ชักจะยืดเยื้อน่าเบื่อ..สร้างภาค..สองภาค..คงไม่คุ้มทุน..นักแสดงในประเทศไทยคงเอาลงมาแสดง..หากได้ทั้งหมด..คงจะทำ..ทำไปทำมาสร้างหนังเอาที่ความเด่นของการแสดง...มากด้วยน้ำ..เนื้อแท้มีเพียงไม่กี่ช๊อต..แต่ก็น่ะ..เราคนไทยก็ต้องสนับสนุน
จากคุณ ยันสู้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 18:52:28 ]
ความคิดเห็นที่ 396 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อ้าว พวก พี่อยากดู หนังดีๆอย่างทรานฟอเมอร์หรอ แล้วจะไปดูนเรศวรกันทำไมละเนี้ย เฮ้อ เนี้ยละนะ คนไทย
จากคุณ คนรักชาติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 18:31:37 ]
ความคิดเห็นที่ 395 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
*เป็นคำบรรยายภาษาไทย ภาษาพม่าที่ทหารพม่าพูด
จากคุณ john เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 18:09:33 ]
ความคิดเห็นที่ 394 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
"ทหารอโยธยามาทางปีกซ้าย.."(คำพูดทหารพม่า ฉากหนึ่งในภาค4

ขอถามผู้รู้จริงๆ เข้ามาตอบที สมัยนู้น มี"ปีกซ้าย"แล้วหรอครับ

หรือทหารพม่าเป็นแฟนแมนยู -*- เหอๆ (ดูบอลมากไปมั้งแสสสส)55+
จากคุณ john เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 18:08:41 ]
ความคิดเห็นที่ 393 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ภาคก่อนมันน่าเบื่อ เอ้อแล้วไม มันห่วยจริงๆ ไง

ก็เพราะเห็นเป็นหนังประวัติศาสตร์ ก็ไปดูอยู่แล้ว

ที่ด่าว่าห่วย ด่าคนทำหนังฝีมือกากๆ ถ้าไม่มียศศักดิ์ โดนด่าหนักกว่านี้อีก
จากคุณ john เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 18:03:06 ]
ความคิดเห็นที่ 392 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
สรุปหนังเรื่องนี้มีกี่ภาคคับ ???
จากคุณ aga เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 17:15:54 ]
boom2
ความคิดเห็นที่ 391 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4

จะบอกว่าหากินกับหนังประวัติศาสร์ก็กะไรอยู่ ภาค 1-2เยี่ยม 3 ห่วย 4 น่าจะดีขึ้นครับ ผมเคยเชียร์ให้ท่าน สร้าง" เพชรพระอุมา " วรรณกรรมไทย ที่สามารถอวดชาวโลกได้แบบไม่อายใคร แต่ถึงกระนั้นท่านก็สร้าง (ตำนาน) สมเด็จพระนเรศวร เพราะประสบการณ์ ฉาก อุปกรณ์ มีพร้อมมาตั้งแต่ สุริโยไทย แล้ว

...........ใครที่บอกว่าหนังประวัติศาสร์ ถูกต้องครับ แต่แค่ครึ่ง ปรุงแต่ง สร้างเสริมตัวละคร เยอะเหมือนกัน เอามาเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงไม่ได้ อยากรู้ประวัติศาสร์หาอ่านเอาจาก หนังสือ จะมีความรู้ (จริง) มากกว่านะ
จากคุณ boom2 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 16:19:31 ]
ความคิดเห็นที่ 390 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไปดูมาแล้วววว ภาคต่อไปมันส์แน่ๆ
เดี๋ยวจะซื้อ DVD มาเก็บไว้ สู้ๆ

ร้องเพลงเพราะนะครับ อิอิ
จากคุณ นศ.แพทย์ปี5 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 15:57:05 ]
ความคิดเห็นที่ 389 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
คห.373 เห็นด้วยค่ะ ^^
จากคุณ ?????? เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 15:53:02 ]
ความคิดเห็นที่ 388 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ผมซื้อของแท้ตลอดครับแล้วก็ตั้งใจไปดูภาค4แบบคาดหวังไว้สูงต้องสนุกเหมือนตัวอย่างแต่มาหลอกกันซะนี้คิดว่าถ้าหนังดีก็จะไปซื้อภาค3ของแท้เก็บสะสมใว้เหมือน2ภาคที่แล้วเพราะราคาเกือบสามร้อยบาทมันไม่ได้ถูกๆนะครับหนังดีเราก็บอกว่าดีมันไม่ดีจะมาสวมหน้ากากบอกว่าดีได้อย่างไรครับความคิดเห็นที่ 378 หนังไม่ดีบอกว่าดีอีกหน่อยหนังไทยก็สู้ใครเขาไม่ได้หลอกครับ
จากคุณ แฟนปัญญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 15:42:06 ]
ความคิดเห็นที่ 387 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เออแปลกคนบางคน ภาคก่อนก็น่าบอกว่าน่า้้เบื่อ แต่หลายคนๆทีี่บอกว่าน่าเบื่อ ภาค4มันก็ยังจะไปดูอยู่นั้นและ ไอ้บ้า
จากคุณ maree เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 15:41:17 ]
ความคิดเห็นที่ 386 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูมาทุกภาค น่าผิดหวังจริงๆคับโดยเฉพาะภาคล่าสุด ฉากบางฉาก เด็ก ยังดูออกเลย ว่าทำไม่เนียนงะ การเดินเรื่อง น่าเบื่อ และไม่น่าติดตามได้เลย มีคนเดินออกจากโรง โดยที่หนังฉายได้ แค่ 30นาที ประมาณ 15คน แต่ผมดูจนจบ คนไทยยากสนับสนุน หนังไทยนั้นแหละ แต่นี้ มันไม่ไหวจริง คับ ลองไปดูรายได้ได้เลย ทุนสร้างยังไม่ได้คืนเลย ไปหาหนังสือ อ่านจะได้มากกว่านะ จริงๆ ดูบางระจัน สิ รายได้เท่าไหร่ มันต้องแบบนั้นเขาเรียกว่า ฝีมือ
จากคุณ ของจริง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 14:56:32 ]
ความคิดเห็นที่ 385 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถ้าจะวิจารณ์กันหนักเสีย ๆ หาย ๆ กันขนาดนี้แร้วจะไปดูให้เสียเงินในกระเป๋าสตางค์กันทำไมค่ะบอกกันว่าไปดูตั้งแต่ภาค 1 รู้ว่าเขาทำไม่คุ้มเงินที่เสียไปดูแล้วจะไปดูกันทำไม หนังฝรั่งส่งเสริมกันเข้าไปเถอะหนังไทยดี ๆ หนังประวัติศาสตร์ชชาติไทยแท้ ผู้กำกับทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วนะค่ะ
จากคุณ ทวิต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 14:52:28 ]
ความคิดเห็นที่ 384 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถึง 382 พระราชมนูไม่ตายคับตอนจบเค้าฉายให้ดูโดนจับอยู่อาการสาหัสกินน้ำเข้าไปก็ไหลออกตรงที่โดนแทงหมด แต่ก็ยังม่ตายคับ
จากคุณ สวดยอด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 14:39:47 ]
ความคิดเห็นที่ 383 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
คนไทยนี้แปลก หนังประวัติศาสตร์ไทยแท้ ๆ กลับไม่สนับสนุน

Final Destination มี 5 ภาค

็Harry มี 8 ภาค

SAw อีก

ไม่เห็นบ่นกัน

น่าจะดีใจนะครับ เราจะได้มีประวิติศาสตร์ที่เป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่าย

กว่าเล่าจากปากหรือในหนังสือ ถงึจะเอาภาษีผมไปสร้าง

ผมกลับรู้สึกภูมิใจที่มีส่วรร่วมในการสร้างหนังเรื่องนี้ไว้ให้ลูกหลาน

ได้ศึกษาไว้ภายภาคหน้า..!!!
จากคุณ คนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 14:26:45 ]
ความคิดเห็นที่ 382 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ตกลงพระราชมนูตายไหม ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
จากคุณ เก๋ปืนโต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 14:18:53 ]
ความคิดเห็นที่ 381 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
555+ สามัคคีกันซักที ประเทศไทย ต่างคนต่างความคิด สรุป ผมเกรียนเองครับ
จากคุณ อั้น akira907 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 14:10:49 ]
ความคิดเห็นที่ 379 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
โหะๆวิจารกันสาดเซเตนัง...โอ้ยยยสงสารคนทำหนังแท้
ทำหนังมากะว่าจะให้คนดูเพื่อความรู้แต่คนดูบางพวกกลับดูเพื่อหาจุดบกพร่องมาด่าคนอื่น เห้อ นี่แหละชาติไทยเลยไม่เจริญซักที
จากคุณ แม่เจ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 13:48:30 ]
ความคิดเห็นที่ 378 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ฝากถึง366 คุนจะไปดูอะไรก็ไปดูเหอะไม่มีคัยบังคับจะไปซื้อแผ่นผีมาดูเพื่ออะไรคับแสดงว่าคุนก็ยังพึ่งหนังเค้าอยู่ต่อให้เป็นเเผ่นแท้หรือแผ่นผียังไงก็ผู้กำกับคนเดิมไม่พอใจภาค4แล้วมาดูภาค5ทำไมดูแล้วก็มาว่าเค้าพวกไม่มีจิตใต้สำนึก จะวิจารอะไรก็วิจารแต่พอควรไม่ใช่วิจารกันสนุกปาก ทุเรดอ่ะ ไม่นึกถึงเวลาเค้าเหนื่อยทำหนังมาให้คนดูแต่กลับโดนต่อว่าซะงั้น...อยากไปดูหนังฝรั่งห่าเหวอะไรก็ไปไป้
จากคุณ ดูแล้วมาด่าเค้าเพื่อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 13:42:34 ]
ความคิดเห็นที่ 377 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ฝากถึงข้อความ 369 ขอถามหน่อยว่า งานของผู้กำกับคืออะไร ถ้าไม่ใช่ทำหนังขาย คุนจะให้เค้าเอามารวมกันตั้งแต่ภาค1 -5เลยหรอแล้วกี่ชั่วโมงถึงจะจบประวัติของพระนเรศวรก็มีตั้งมากมายเอามาถ่ายทีเดียวจบก็คงไม่ไหวนะใช้สมองคิดหน่อย วิจารแบบมีสมองกันหน่อยไม่ใช่พอหนังไม่ถุกใจก็จะว่าเค้าลูกเดียว /ฝากถึง367ด้วยนะ คุนว่าน่าเบื่อแล้วคุนจะรอซื้อซีดีเพื่ออะไรมันจะเสียเวลาป่าวนะ ถ้าหนังน่าเบื่อก็ไม่ต้องดูดิยังไงเงินที่คุนซื้อเค้าก็ได้อยู่ดีไปดูหนังฝรั่งๆที่คุนยกย่องจะดีกว่านะ
จากคุณ สงสารคนทำหนัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 13:36:17 ]
ความคิดเห็นที่ 376 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ทีละครหลังข่าวแมร่งมีหมดทุกฉาก
ทั้งตบตี แย่งผู้ชาย ต่อยท้องแล้วข่มขืน
ด่ากันแบบจะจะ พวกคุณๆทั้งหลานทำมัยไม่ไปวิจารณ์
เขาบ้าง แถมให้ลูกๆ คุณๆ ดูกันตามสบายอีก
กะอีแค่ฉากเลิฟซีนไม่ถึง 2 นาที วิจารณ์กันจริ๊ง
มันจะทำให้เสียแผ่นดินเลยรึไง คุ๊ณณณ...โถ่
จากคุณ เบื่อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 13:04:08 ]
ความคิดเห็นที่ 375 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูมาเมื่อวาน เสียดายไม่น่าให้ทิ้งตายเลย แต่ก็บอกถึงสงครามนะมันก็ต้องมีการสูญเสีย ดูอย่างพระยาพิชัยกับพระยาสวรรคโลก เป็นคนไทยแท้ๆแต่ต้องมาเข่นฆ่ากันเอง มันเปรียบเหมือนปีที่แล้วและ2-3ปีที่แล้วที่คนไทยต้องมาตีกันเอง อยากให้พวกส.ส.และบรรดาเสื้อสีต่างๆได้ดูและเอาสมองที่มีอยู่ได้คิดเหมือนที่พระนเรศได้พูดได้ทำ เหมือนพ่อหลวงของเรา แล้วประเทศไทยจะสูงขึ้มมาก
จากคุณ จับมือกันดีกว่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 12:56:56 ]
ความคิดเห็นที่ 374 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
พวกที่ดูแล้วเอามาวิจารเสียๆหายๆขอถามหน่อยมีปัญญาทำได้แบบเค้ามั๊ย..เค้าทำมาให้ดูก็ดีละยังจะมาว่าเค้า...มันก็จิงที่มีฉากไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรแต่จะให้มีแต่ฉากรบกันทั้งเรื่องแล้วจะดูรู้เรื่องมั๊ย...ที่เค้าเอาฉากอื่นๆใส่มาเราน่าจะคิดสักนิดว่าเค้าอยากให้เราดูความเป็นมายังไง...ผมว่าพวกคุนคงอยากให้มีแต่ฉากรบทั้งเรื่องมากกว่าเลยไม่พอใจ...น่าสงสารคนที่เค้าตั้งใจทำหนังดีดีมาให้เราดู
จากคุณ ขอความกรุณา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 12:54:53 ]
ความคิดเห็นที่ 373 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ผมว่าแล้วแต่ความเห็นของแต่ละบุคคลนะครับ แต่ผมมองว่าในมุมของคนทำอ่า ก็อยากให้ทุกอย่างออกมาสวยงาม ลองไปดูหนังประวัติศาสตร์ฝรั่งซิครับ ก้มีฉากเลิฟซีนไม่ใช่หรอครับ เผลอๆมีเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำ ไม่ได้สร้างหนังให้คนไทยดูอย่างเดียวนะครับ เขาพยายามจะนำไปฉายต่างประเทศ เราก็ต้องทำให้ดูทัดเทียมชาวโลกเขา แล้วก็ภาคนี้ต้องดูจนจบ credit จริงๆ ส่วนใครจะซื้อแผ่นผีอ่าครับ จะมีสักเรื่องไหมที่คุณจะสนับสนุนของแท้ แม้ขนาดหนังประวัติศาสตร์ชาติไทยยังซื้อแผ่นผี
จากคุณ คนคนนึง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 12:33:27 ]
ความคิดเห็นที่ 372 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เพราพระนเรศวรเอาเลือดพระยาละแวกล้างพระบาท
จากคุณ จิรวัฒน์ บุญสม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 12:17:25 ]
ความคิดเห็นที่ 371 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูแล้วสามารถวิจารณ์ได้ครับมันเป็นเรื่องนานาจิตตัง ผมกำลังจะไปดูรอบบ่ายวันนี้ สงครามในสมัยพระนเรศวรถ้านับจากศึกเมืองคังจะมีอยู่16ครั้ง(ตามที่อ่านมา)ดังนั้นจะให้สร้างรวดเดียวจบเหมื่อนหนังพระสุริโยทัยคงเป็นไปไม่ได้ หลังจากศึกยุทธหัตถียังจะมีอีกหลายศึกแต่ผมว่าท่า่นมุ้ยคงจะจบแค่ศึกยุทธหัตถี ใจจริงผมอยากจะดูศึกพระยาละแวกแต่ผมคิดว่าท่านคงจะไม่กล้าที่จะสร้างเพราะจะต้องมีการประท้วงจากเขมรแน่(หากใครเคยอ่านประวัติศาสตร์ตอนศึกพระยาละแวกคงจะรู้ดีว่าจบอย่างไร)เอาใจช่วยหนังไทยหน่อยครับ ทีหนังแฮร์ร๊่มีตั้งแปดภาคไม่เห็นใครบ่นเลย.......
จากคุณ ฟ้าใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 11:54:12 ]
ความคิดเห็นที่ 370 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ภาค 5 ฉายเมื่อไรพอจะทราบเปล่าครับ อยากดูมาเลยครับ ภาค 4 จบแบบเหมือนขาดตอน
จากคุณ tum เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 11:39:38 ]
ความคิดเห็นที่ 369 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ก็ในเมื่อคนดูเค้าเสียตังค์ เค้าก็มีสิทธิ์วิจารณ์อยู่แล้วนี่ ก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยจ่ายตังค์แล้วจะให้มาบอกว่าอร่อยก็ใช่ที่ แน่ใจเหรอว่าคนทำหนังจะไม่หวังกำไร เหนื่อยจะตายนะคุณ จะให้มาโลกสวยบอกว่าทำเพื่อชาติ ไม่ใช่มั้งคะ ถ้าไม่หวังกำไรจะยืดต่อเพื่อ??
จากคุณ ดาค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 11:05:53 ]
ความคิดเห็นที่ 368 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
นึกว่าดูtroy ขอแบบไทยเป็นไทยหน่อยผู้สร้าง...เรามีดี..ที่ไม่ต้องเหมือนใครก็ได้
จากคุณ katorea เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 10:50:40 ]
ความคิดเห็นที่ 367 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ได้ดูตั้งแต่ภาค 1,2 ภาค 3 ยืดน่าเบื่อ และไม่ชอบฉากที่โรงเตี้ยม
จะให้ลูกหลานได้ดูก็เลยไม่ให้ดูเลย ภาค 4 กะจะไปดู เห็นทุกท่านบอกว่ามีเลิฟซีน (ไม่ไปดีกว่า ไม่ชอบ)รักชาติ อยากอุดหนุนหนังไทย แต่ถ้าเป็นเหมือนภาค 3 รอดู cd ดีกว่า ดูแล้วถูกตังค์เหมือนคุณภาพหนัง (ใครที่บอกดูปัญญาเรณูสนุกกว่า เห็นด้วยจริงๆ เด็กก็ดูได้ด้วย)
จากคุณ คนผิดหวัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 10:35:33 ]
ความคิดเห็นที่ 366 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ภาค1ภาค2ทำดีขอยอมรับแต่ภาคหลังๆนี้แย่นะไม่น่ามีบทเลิฟซีนด้วยซ้ำดูแล้วอึ้งเลยคิดได้ไงเนี้ยผู้กำกับภาคนี้ดูแล้วง่วงนอนมากดูปัญญาเรณูสนุกกว่าเยอะเลยขอบอกถ้าภาคต่อไปทำอย่างนี้ไปหาดูแผ่นผีดีกว่าไม่สนับสนุนแล้วเสีนเวลาเสียเงินเสียความรู้สึก
จากคุณ แฟนปัญญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 10:07:01 ]
ความคิดเห็นที่ 365 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
หนังสนุกมากค่ะ..
ไปดูให้ได้นะถ้ายังไม่ได้ไปดู..
รักชาติมากมายเลยค่ะ..
จากคุณ เอ๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 10:06:22 ]
ความคิดเห็นที่ 364 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เห็นด้วยกับ ความคิดเห็น 352 ครับ และไม่ควรอย่างยิ่งฉากเลิฟซีน ไม่ควรนานเกินไป แค่จูบกันก็พอ เนี่ยหลังจากลอยกระทงร่วมกัน ยังจะมาโชว์อีก จัดหนักเลย ต้องรีบเอามือปิดตาลูก
จากคุณ Pop เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 10:04:29 ]
ความคิดเห็นที่ 363 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไม่ตายตอนจบภาค 4 เฉลยคนในดรง เฮกันใหญ่ น่าจะตายนะจะได้ซึ้งกว่านี้โดนแทงที่คอกลับไม่ตาย...แต่ตัวร้ายโดนนิดเดียวตายห่าหมด
จากคุณ ddddd เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 09:59:09 ]
ความคิดเห็นที่ 362 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อยากรู้บุญทิ้งตายเปล่า เเต่ให้กลังใจว่าไม่ตายย
จากคุณ ---- เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 09:45:23 ]
ความคิดเห็นที่ 361 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาส่วนที่เป็นสิ่งดีๆในประวัติศาสตร์มาไว้ เอาแต่วิจารณ์ไปเรื่อย เห็นใจคนที่เขาตั้งใจทำบ้าง ที่จริงหากเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้ยากจนลำบากอะไรไม่ แต่นั้นเป็นความภาคภูมิใจของเขา
ในฐานะที่เขาสามารถตีแผ่ความเป็นไทย ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้จักหนึ่งในที่มาของความเป็นไทย (หากเวลา สีโน้น สีนี้ ต่างสนับสนุนกันดีนัก ถึงหนังจะมีส่วนที่ไม่ดีที่ใจเราว่าไม่ดีบ้าง ก็อภัยด้วยไม่ใช่เอาเเต่ย้ำซ้ำเติม ขอบคุณครับ)
จากคุณ พัดพน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 09:44:08 ]
ความคิดเห็นที่ 360 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
คอมเมนต์เกรียนเยอะวะ ดีแต่พูด นักเลงคีบอร์ดกันทั้งนั้น
จากคุณ กะแดะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 09:42:02 ]
ความคิดเห็นที่ 359 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ทำไมตอนจบมันขาดๆ องค์ดำชนะแล้วก้อจบ เหรออออออ????
จากคุณ mikimao เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 09:41:24 ]
ความคิดเห็นที่ 358 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ใครบอกแอ๊บไม่ทำจมูก โด่งซะขนาดนั้น ไปดูภาพก่อนเข้าวงการ กับตอนเข้าวงการแรก ๆ ไป
จากคุณ โครตมันส์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-12 09:40:16 ]