สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 เปิดโผภาพยนตร์ เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติเปิดโผภาพยนตร์ชิง สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Subannahongsa
 
           เปิดโผภาพยนตร์ 5 เรื่องสุดท้าย เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23

           หลังจากดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 23 แล้ว สำหรับการประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยผู้เข้าชิงในสาขาต่าง ๆ มีดังนี้

  ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

           1. ตั้งวง
           2. พี่มากพระโขนง
           3. เกรียนฟิคชั่น
           4. Marry is happy, Marry is happy
           5. ประชาธิป'ไท (Paradoxocracy)

  นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

           1. ณเดชน์ คูกิมิยะ จากภาพยนตร์เรื่อง คุ่กรรม
           2. พัทธดนย์ จันทร์เงิน จากภาพยนตร์เรื่อง เกรียนฟิคชั่น
           3. ชินวุฒ อินทรคูสิน จากภาพยนตร์เรื่อง ทองสุก13
           4. จิรายุ ละอองมณี จากภาพยนตร์เรื่อง Last Summer ฤดูร้อนนั้นฉันตาย
           5. ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ จากภาพยนตร์เรื่อง Love syndrom รักโง่ ๆ

  นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

           1. พัชชา พูนพิริยะ จากภาพยนตร์ Mary Is Happy, Mary Is Happy
           2. ลลิตา ปัญโญภาส จากภาพยนตร์ ประโยคสัญญารัก
           3. สุทัตตา อุดมศิลป์ จากภาพยนตร์ Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย
           4. ดาวิกา โฮร์เน่ จากภาพยนตร์ พี่มาก...พระโขนง
           5. อภิญญา สกุลเจริญสุข จากภาพยนตร์ ฮาชิมะ โปรเจกต์ ไม่เชื่อต้องลบหลู่

  นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

           1. บงกช คงมาลัย จากภาพยนตร์เรื่อง นางฟ้า
           2. รฐา โพธิ์งาม จากภาพยนตร์เรื่อง นางฟ้า
           3. ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย จากภาพยนตร์เรื่อง Marry is happy, Marry is happy
           4. ลักษณ์นารา เปี้ยทา จากภาพยนตร์เรื่อง เกรียนฟิคชั่น
           5. เจนจิรา จำเนียรศรี จากภาพยนตร์เรื่อง เกรียนฟิคชั่น

  นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

           1. ณัฎฐพงศ์ ชาติพงศ์ จากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนง
           2. พงศธร จงวิลาส จากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนง
           3. อัฒรุจ คงราศรี จากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนง
           4. ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต จากภาพยนตร์เรื่องจันดารา ปัจฉิมบท
           5. ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ จากภาพยนตร์เรื่องตั้งวง

  ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

           1.บรรจง ปิสัญธนะกูล จากภาพยนตร์เรื่อง พี่มากพระโขนง
           2.นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ จากภาพยนตร์เรื่อง Marry is happy, Marry is happy
           3. คงเดช จาตุรันต์รัศมี จากภาพยนตร์เรื่อง ตั้งวง
           4. ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล จากภาพยนตร์เรื่อง เกรียนฟิคชั่น
           5. เป็นเอก รัตนเรือง, ภาสกร ประมูลวงศ์ จากภาพยนตร์เรื่อง ประชาธิป'ไท (Paradoxocracy)


ภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลสาขาต่าง ๆ มีดังนี้

  1. พี่มาก...พระโขนง
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก GTH

           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)

           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)

           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)

           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)

           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)

           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)

           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)

           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)

           บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)

           ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)

           ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)

           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)

           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)      
  2. ตั้งวง                       
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก ตั้งวง

           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)

           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)

           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)

           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)

           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)

           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)

           บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)

           ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)

           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)

           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)                  
  3. MARY IS HAPPY, MARY IS HAPPY
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Nawapol Thamrongrattanarit

           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)

           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)

           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)

           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)

           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)

           บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)

           ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)

           ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)

           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)

           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)                           
  4. เกรียน ฟิคชั่น              
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก เกรียน ฟิคชั่น

           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)

           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)

           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)

           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)

           บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)

          ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)

           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor)

           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)

           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)        


          

  5. จันดารา ปัจฉิมบท    
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก จัน ดารา ปัจฉิมบท

           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)

           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)

           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)

           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)

           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)

           ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor) 
  6. Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Talent 1 Movie Studio

           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)

           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)

           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)

           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)

           ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)

           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor)       
  7. คู่กรรม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก M39

           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)

           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)

           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)

           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)

           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor) 
  8. ทองสุก 13    
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก ทองสุก 13  

           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)

           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)

           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor)   9. ประชาธิป'ไทย      

           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)

           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)

           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)
                                  
  10. ต้มยำกุ้ง 2               
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Sahamongkolfilm International

           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)

           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)  

  11. ฮาชิมะ โปรเจกต์     
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก M39

           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best VisualEffects)

           ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)       

Love Syndrome
 

  12. Love Syndrome รักโง่ ๆ      
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Logo Motion Pictures

          บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)

           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor)      
 
  13. สาวคาราโอเกะ         
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Karaoke Girl

           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)    


ยังบาว

  14. ยังบาว              
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก YOUNGBAO

           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)     


Bodyslam นั่งเล่น


  15. บอดี้สแลมนั่งเล่น   
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Bodyslam

           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing) 
  16. นางฟ้า              
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก Sahamongkolfilm International

           ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)   

 
           นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงในปีนี้ยังมีรางวัล Popular vote ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการโหวตว่าใครจะเป็นสุดยอดดารานำหญิงและสุดยอดดารานำชายด้วย

คลิป พี่มาก สุดเจ๋ง! ชิง 13 รางวัลสุพรรณหงส์  ณเดชน์ ลุ้นนักแสดงนำชาย โพสต์โดยคุณ LAKORNHD Thaitv (Official)เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 เปิดโผภาพยนตร์ เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ โพสต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:45:15 88 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 เปิดโผภาพยนตร์ เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP