x close

ฉลาดเกมส์โกง กวาด 10 รางวัล ชมรมวิจารณ์บันเทิง

ชมรมวิจารณ์บันเทิง          กวาดเพียบ !! ผลรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่ 26 ประจำปี 2560 เป็นไปตามคาด ฉลาดเกมส์โกง กอดรางวัล 9 สาขา พ่วง 1 รางวัลพิเศษหนังทำรายได้สูงสุดแห่งปี หอบรางวัลกลับบ้านไปอย่างสวยงาม

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ชมรมวิจารณ์บันเทิง ได้ประกาศผลรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อย โดยปีนี้มีภาพยนตร์ไทยที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งหมด 49 เรื่อง ผลปรากฏว่า ภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลมากที่สุดในครั้งนี้ ตกเป็นของ ฉลาดเกมส์โกง ที่หอบเอารางวัลกลับบ้านไปทั้งหมด 9 สาขา ประกอบด้วย ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้กำกับ, นำชาย, นำหญิง, สมทบชาย, บทภาพยนตร์, ลำดับภาพ, ออกแบบงานสร้าง, ดนตรีประกอบ แถมวง 1 รางวัลพิเศษ หนังทำรายได้สูงสุดแห่งปี 2560

          ตามมาด้วย ไทบ้านเดอะซีรีส์ ที่คว้า 2 รางวัลในสาขา เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และนักทำหนังใหม่ยอดเยี่ยม ไป ส่วนหนัง Die Tomorrow ของ เต๋อ นวพล พา เต้ย จรินทร์พร คว้านักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง

ชมรมวิจารณ์บันเทิง
          สรุปผลรางวัลชมรมวิจารณ์ ครั้งที่ 26 ดังต่อไปนี้

★ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย ทาเลนท์ วัน มูฟวี่ สตูดิโอ (ลัดดาวัลย์ รัตนดิลกชัย)
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย จีดีเอช ห้าห้าเก้า (จิระ มะลิกุล, เช่นชนนี สุนทรศารทูล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, สุวิมล เตชะสุปินัน, วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์)
          - ไทบ้าน เดอะซีรีส์ โดย เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ออร์แกไนเซอร์ (อวิรุทธิ์ อรรคบุตร, ศุภณัฐ นามวงศ์)
          - นิรันดร์ราตรี โดย อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ (โสรยา นาคะสุวรรณ)
          - หมอนรถไฟ โดย คิก เดอะ แมชชีน ฟิล์ม และ แอดอะไทม์ พิคเจอร์ (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

★ รางวัลรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ จาก Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน
          - นนทวัฒน์ นำเบญจพล จาก #BKKY
          - นัฐวุฒิ พูนพิริยะ จาก ฉลาดเกมส์โกง
          - สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ จาก หมอนรถไฟ
          - สุรศักดิ์ ป้องศร จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์

★ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ชานน สันตินธรกุล จาก ฉลาดเกมส์โกง
          - ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ จาก มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ
          - ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์
          - ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ จาก ส่ม ภัค เสี่ยน
          - ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ จาก 15+ IQ กระฉูด

★ รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง จาก ฉลาดเกมส์โกง
          - น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ จาก เพื่อน..ที่ระลึก
          - พลอย ศรนรินทร์ จาก 15+ iQ กระฉูด
          - พลอยยุคล โรจนกตัญญู จาก #BKKY
          - อิษยา ฮอสุวรรณ จาก สยามสแควร์

★ รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - กันต์ กันตถาวร จาก รักของเรา The Moment
          - ชาติชาย ชินศรี จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์
          - ทิวากร แก้วบุญส่ง จาก มหาลัยวัวชน
          - ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ จาก ฉลาดเกมส์โกง
          - ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ จาก ฉลาดเกมส์โกง

★ รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - จรินทร์พร จุนเกียรติ จาก Die Tomorrow
          - พลอย ศรนรินทร์ จาก สยามสแควร์
          - รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล จาก Die Tomorrow
          - สิริอมร อ่อนคูณ จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์
          - สุชาดา โรจน์มโนธรรม จาก Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน

★ รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล
          - Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน โดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย นัฐวุฒิ พูนพิริยะ, ธนีดา หาญทวีวัฒนา, วสุธร ปิยารมณ์
          - ไทบ้าน เดอะซีรีส์ โดย สุรศักดิ์ ป้องศร, บุญโชค ศรีคำ, ศุภณัฐ นามวงศ์, พิพัฒน์ พรหมศรี ชูลิขิต
          - สยามสแควร์ โดย เอกราช มอญวัฒ, ธีปนันท์ เพ็ชรศรี, ชาญชนะ หอมทรัพย์, ไพรัช คุ้มวัน

★ รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย อภิชน รัตนาภายน, เจนชัย มนตรีเลิศรัศมี
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย ภาเกล้า จิระอังกูรกุล
          - นิรันดร์ราตรี โดย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย, กอบบุญ ฉัตรไกรเสรี
          - เพื่อน..ที่ระลึก โดย นิรมล รอสส์
          - หมอนรถไฟ โดย สมพจน์ ชิตเกสรพงศ์

★ รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย วสุนันท์ หุตเวช, นนทวัฒน์ นำเบญจพล
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต
          - ไทบ้าน เดอะซีรีส์ โดย Meaw Heavycat, สุรศักดิ์ ป้องศร
          - เพื่อน..ที่ระลึก โดย ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค, พงศกร ชาญเฉลิมชัย, ธนศักดิ์ ญาณจันทร์
          - หมอนรถไฟ โดย สมพจน์ ชิตเกสรพงศ์

★ รางวัลออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน โดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย พัชร เลิศไกร, ฐานทัพ เรืองธารา
          - เปรมิกา ป่าราบ โดย ถิรนันท์ จันทคัต
          - เพื่อน..ที่ระลึก โดย อรรคเดช แก้วโคตร, อภิวัฒน์ สุดสวาท
          - สยามสแควร์ โดย เลอพงษ์ ภู่อ่อน, กีรติ สำลี

★ รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
          - ไทบ้าน เดอะซีรีส์ โดย บอย พนมไพร, อาทิตย์ โตนอก, โอเค บุญชู มะเขือเทศ, ศตวรรษ ไชยพัฒน์, Meaw Heavycat
          - เพื่อน..ที่ระลึก โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
          - หญ้าตัดฅน โดย ณัฏฐา หอมทรัพย์

★ รางวัลเพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ขุนช้างฮ้างฮัก จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์ ประพันธ์โดย เต้ย อธิบดินทร์, ธีระพงศ์ แก้วเนตร
          - ถืกตอก จาก ส่ม ภัค เสี่ยน ประพันธ์โดย เพชร สหรัตน์, แซม อินทรพิทักษ์
          - ทดเวลาบาดเจ็บ จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์ ประพันธ์โดย เต้ย อธิบดินทร์, ธีระพงศ์ แก้วเนตร
          - เพียงเมฆบาง ๆ จาก คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ ประพันธ์โดย West Saha, Six Zechariah
          - เราหรือใคร จาก เปรมิกา ป่าราบ ประพันธ์โดย สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ, สิงโต นำโชค

★ รางวัลนักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Young Filmmaker Award)

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ณัฏฐา หอมทรัพย์ จาก หญ้าตัดฅน
          - วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย จาก นิรันดร์ราตรี
          - ศิวกร จารุพงศา จาก เปรมิกา ป่าราบ
          - สมพจน์ ชิตเกสรพงศ์ จาก หมอนรถไฟ
          - สุรศักดิ์ ป้องศร จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์

★ รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2560

          - ฉลาดเกมส์โกง โดย จีดีเอช ห้าห้าเก้า

★ รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award)

          - มนตรี วัดละเอียด (นักแต่งหน้าในภาพยนตร์ไทย)


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฉลาดเกมส์โกง กวาด 10 รางวัล ชมรมวิจารณ์บันเทิง อัปเดตล่าสุด 25 กันยายน 2561 เวลา 09:51:37 1,579 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP