ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 26

ชมรมวิจารณ์บันเทิง

          เปิดรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่ 26 ประจำปี 2560 ฉลาดเกมส์โกง เปิดศึก ไทบ้าน เดอะ ซีรีส์ เข้าชิง 11 รางวัล 10 สาขา เท่ากันเป๊ะ !

          เผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ เฟซบุ๊ก ชมรมวิจารณ์คนบันเทิง สำหรับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของวงการภาพยนตร์ไทย จากเวทีรางวัลชมรมวิจารณ์คนบันเทิง ครั้งที่ 26 พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าชิงจากภาพยนตร์ไทย 49 เรื่องที่เข้าฉายในปี 2560 โดยวันจัดงานประกาศผลผู้ชนะรางวัลชมรมวิจารณ์คนบันเทิงแต่ละสาขารางวัล อันได้แก่ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม, สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม, สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม, สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม, สาขาสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, สาขากำกับภาพยอดเยี่ยม, สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม, สาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม, สาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยม, สาขาเพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และสาขานักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม รวมจำนวน 13 สาขา

          สำหรับภาพยนตร์ไทยที่มาแรงสุด ๆ ในปีนี้ก็คือ หนังพันล้านตัวเต็งจาก GDH ฉลาดเกมส์โกง และหนังไทยอีสานม้ามืด ไทบ้าน เดอะซีรีส์ ที่นำโด่ง จูงมือกันเข้าชิงมากถึง 11 รางวัลใน 10 สาขาเท่ากันแบบไม่หลุดโผ ตามมาติด ๆ ด้วยหนังชีวิตวัยรุ่น #BKKY เข้าชิง 7 สาขารางวัล และหนังอินดี้ หมอนรถไฟ เข้าชิง 5 รางวัล ส่วนหนังสารคดี นิรันดร์ราตรี ที่แอบมีกระแสเชียร์อยู่เล็ก ๆ เข้าชิงไปที่ 3 สาขารางวัลด้วยกัน คือ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, สาขากำกับภาพยอดเยี่ยม และสาขานักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

          ภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่าง ๆ มีดังนี้...

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย ทาเลนท์ วัน มูฟวี่ สตูดิโอ (ลัดดาวัลย์ รัตนดิลกชัย)
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย จีดีเอช ห้าห้าเก้า (จิระ มะลิกุล, เช่นชนนี สุนทรศารทูล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, สุวิมล เตชะสุปินัน, วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์)
          - ไทบ้าน เดอะซีรีส์ โดย เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ออร์แกไนเซอร์ (อวิรุทธิ์ อรรคบุตร, ศุภณัฐ นามวงศ์)
          - นิรันดร์ราตรี โดย อายดรอปเปอร์ ฟิลล์ (โสรยา นาคะสุวรรณ)
          - หมอนรถไฟ โดย คิก เดอะ แมชชีน ฟิล์ม และ แอดอะไทม์ พิคเจอร์ (อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ผู้กำกับยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ จาก Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน
          - นนทวัฒน์ นำเบญจพล จาก #BKKY
          - นัฐวุฒิ พูนพิริยะ จาก ฉลาดเกมส์โกง
          - สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ จาก หมอนรถไฟ
          - สุรศักดิ์ ป้องศร จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ชานน สันตินธรกุล จาก ฉลาดเกมส์โกง
          - ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ จาก มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ
          - ณัฐวุฒิ แสนยะบุตร จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์
          - ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ จาก ส่ม ภัค เสี่ยน
          - ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ จาก 15+ IQ กระฉูด

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง จาก ฉลาดเกมส์โกง
          - น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ จาก เพื่อน..ที่ระลึก
          - พลอย ศรนรินทร์ จาก 15+ iQ กระฉูด
          - พลอยยุคล โรจนกตัญญู จาก #BKKY
          - อิษยา ฮอสุวรรณ จาก สยามสแควร์

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - กันต์ กันตถาวร จาก รักของเรา The Moment
          - ชาติชาย ชินศรี จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์
          - ทิวากร แก้วบุญส่ง จาก มหาลัยวัวชน
          - ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ จาก ฉลาดเกมส์โกง
          - ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ จาก ฉลาดเกมส์โกง

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - จรินทร์พร จุนเกียรติ จาก Die Tomorrow
          - พลอย ศรนรินทร์ จาก สยามสแควร์
          - รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล จาก Die Tomorrow
          - สิริอมร อ่อนคูณ จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์
          - สุชาดา โรจน์มโนธรรม จาก Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล
          - Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน โดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย นัฐวุฒิ พูนพิริยะ, ธนีดา หาญทวีวัฒนา, วสุธร ปิยารมณ์
          - ไทบ้าน เดอะซีรีส์ โดย สุรศักดิ์ ป้องศร, บุญโชค ศรีคำ, ศุภณัฐ นามวงศ์, พิพัฒน์ พรหมศรี ชูลิขิต
          - สยามสแควร์ โดย เอกราช มอญวัฒ, ธีปนันท์ เพ็ชรศรี, ชาญชนะ หอมทรัพย์, ไพรัช คุ้มวัน

กำกับภาพยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย อภิชน รัตนาภายน, เจนชัย มนตรีเลิศรัศมี
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย ภาเกล้า จิระอังกูรกุล
          - นิรันดร์ราตรี โดย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย, กอบบุญ ฉัตรไกรเสรี
          - เพื่อน..ที่ระลึก โดย นิรมล รอสส์
          - หมอนรถไฟ โดย สมพจน์ ชิตเกสรพงศ์

ลำดับภาพยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย วสุนันท์ หุตเวช, นนทวัฒน์ นำเบญจพล
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต
          - ไทบ้าน เดอะซีรีส์ โดย Meaw Heavycat, สุรศักดิ์ ป้องศร
          - เพื่อน..ที่ระลึก โดย ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค, พงศกร ชาญเฉลิมชัย, ธนศักดิ์ ญาณจันทร์
          - หมอนรถไฟ โดย สมพจน์ ชิตเกสรพงศ์

ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - Insects in the Backyard แมลงรักในสวนหลังบ้าน โดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย พัชร เลิศไกร, ฐานทัพ เรืองธารา
          - เปรมิกา ป่าราบ โดย ถิรนันท์ จันทคัต
          - เพื่อน..ที่ระลึก โดย อรรคเดช แก้วโคตร, อภิวัฒน์ สุดสวาท
          - สยามสแควร์ โดย เลอพงษ์ ภู่อ่อน, กีรติ สำลี

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - #BKKY โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
          - ฉลาดเกมส์โกง โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
          - ไทบ้าน เดอะซีรีส์ โดย บอย พนมไพร, อาทิตย์ โตนอก, โอเค บุญชู มะเขือเทศ, ศตวรรษ ไชยพัฒน์, Meaw Heavycat
          - เพื่อน..ที่ระลึก โดย หัวลำโพง ริดดิม, วิชญ วัฒนศัพท์
          - หญ้าตัดฅน โดย ณัฏฐา หอมทรัพย์

เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ขุนช้างฮ้างฮัก จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์ ประพันธ์โดย เต้ย อธิบดินทร์, ธีระพงศ์ แก้วเนตร
          - ถืกตอก จาก ส่ม ภัค เสี่ยน ประพันธ์โดย เพชร สหรัตน์, แซม อินทรพิทักษ์
          - ทดเวลาบาดเจ็บ จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์ ประพันธ์โดย เต้ย อธิบดินทร์, ธีระพงศ์ แก้วเนตร
          - เพียงเมฆบาง ๆ จาก คุกจียอง แมงกุ๊ดจี่ เกาEหลีเด้อ ประพันธ์โดย West Saha, Six Zechariah
          - เราหรือใคร จาก เปรมิกา ป่าราบ ประพันธ์โดย สถาปัตย์ ธีรนิตยภาพ, สิงโต นำโชค

นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม  (Young Filmmaker Award)

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ปี 2560

          - ณัฏฐา หอมทรัพย์ จาก หญ้าตัดฅน
          - วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย จาก นิรันดร์ราตรี
          - ศิวกร จารุพงศา จาก เปรมิกา ป่าราบ
          - สมพจน์ ชิตเกสรพงศ์ จาก หมอนรถไฟ
          - สุรศักดิ์ ป้องศร จาก ไทบ้าน เดอะซีรีส์

          ทั้งนี้งานประกาศผลและมอบรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ของชมรมวิจารณ์บันเทิง จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่สโมสรกองทัพบก


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมวิจารณ์บันเทิง

    ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 26 โพสต์เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:20:21 1,125 อ่าน แสดงความคิดเห็น

    คิดอย่างไรกับเรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 26 ?

    รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
    TOP