ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตัวอย่างหนังใหม่ ข่าวสารหนังแบบอัพเดททางมือถือ คลิก<<


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
ตัวอย่าง ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรงMV เพลง ความเศร้าแห่งสงคราม เพลงประกอบภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง
ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง  (สหมงคลฟิล์ม, พร้อมมิตร โปรดักชั่น)

กำหนดฉาย : 11 สิงหาคม 2554
แนว : อิงประวัติศาสตร์
กำกับ : หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
อำนวยการสร้าง : หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา คุณากร เศรษฐี

นักแสดงนำ  


          สมเด็จพระนเรศวรมหาราช - พ.ท. วันชนะ สวัสดี
          สมเด็จพระเอกาทศรถ - พ.ท. วินธัย สุวารี
          ออกพระราชมนู - นพชัย ชัยนาม
          ออกพระชัยบุรี - ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง
          ออกพระศรีถมอรัตน์ - พ.ท. คมกฤช อินทรสุวรรณ
          พระมหาเถรคันฉ่อง - สรพงษ์ ชาตรี
          สมเด็จพระมหาธรรมราชา - ฉัตรชัย เปล่งพานิช
          พระเจ้านันทบุเรง - จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
          พระมหาอุปราชา - นภัสกร มิตรเอม
          มังจาปะโร - ชลัฏ ณ สงขลา
          ลักไวทำมู - สมชาติ ประชาไทย
          มณีจันทร์ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
          เลอขิ่น - อินทิรา เจริญปุระ
          พระสุพรรณกัลยา - เกรซ มหาดำรงค์กุล


นักแสดงกลุ่มใหม่ในภาค 3 และภาค 4


          รัตนาวดี - อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
          อังกาบ - ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
          เจ้าจอมมารดาสาย - วิชุดา มงคลเขตต์
          มูเตอ - เกศริน เอกธวัชกุล
          ท้าวโสภา - พิมพรรณ ชลายนคุปต์
          เสือหาญฟ้า - ดอม เหตระกูล
          เสือหยก - พันธกฤต เทียมเศวต
          นันทกะยอสู  - เขมชาติ โรจนะหัสดิน
          ไชยกะยอสู - พ.ต.ต. จตุรวิทย์ คชน่วม
          พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช - ดิลก ทองวัฒนา
          พระยาพะเยา - เฉลิมชัย มหากิจศิริ
          พระยาพะสิม - ครรชิต ขวัญประชา
          นรธาเมงสอ - ชลิต เฟื่องอารมย์
          พญาละแวก - เศรษฐา ศิระฉายา
          พระยาจีนจันตุ - ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร
          สีหตู - วรุฒ วรธรรม
          ขุนรามเดชะ - ฐากูร การทิพย์
          ไอ้ขาม - ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
          ล่ามจีน - รอง เค้ามูลคดี
          ครูบาเฒ่า - ถนอม นวลอนันต์
          จ่าศรีพรม - จันทนา สิริผล
          พลับพลึง - ไอรินทร์ สุรังค์สุริยกุล
          ชาวบ้าน - ค่อม ชวนชื่น
          ชาวบ้าน - จเร เชิญยิ้ม
          ชาวบ้าน - แป๋ว ทรงแสง

เรื่องย่อ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 4 ศึกนันทบุเรง 

          ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ในทุกบทตอนที่ผ่านมาตราบถึงตอนที่ 4 "ศึกนันทบุเรง" ล้วนมุ่งฟื้นอดีตอันเป็นวีรกรรมของวีรกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยา ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชภารกิจอันเป็นคุณูประการต่อแผ่นดินเป็นสำคัญ นั่นคือการประกาศเอกราชและการรักษาเอกราช

          หลักฐานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารพม่าระบุตรงกันว่า ภายหลังการประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2127 แล้วนั้น พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง 4 ครั้งคราว คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่เมงนรธาสอ ในปี พ.ศ. 2127/28 ศึกนันทบุเรงปี พ.ศ.2129 ศึกมหาอุปราชาในปี พ.ศ.2133 และศึกยุทธหัตถีในปี พ.ศ. 2135 ในศึกทั้ง 4 ครั้ง

          ตามกล่าว ศึกที่นำพาให้ราชอาณาจักรอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสูญแผ่นดินคือศึกนันทบุเรง กระนั้นก็ดี เมื่อออกนามศึกนันทบุเรง จะมีคนไทยน้อยคนที่เคยได้ยินหรือระลึกได้ แต่หากระบุถึงวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ว่าจะเมื่อครั้งออกปล้นค่ายพม่า จนเป็นที่มาของเรื่องพระแสงดาบคาบค่าย หรือการออกรบบนหลังอาชาจนสังหารลักไวทำมูทหารเอกข้างหงสาวดี

          ทั้งหมดเป็นวีรกรรมที่ล้วนอุบัติในคราวศึกนันทบุเรงทั้งสิ้น ด้วยเหตุประการฉะนี้ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลจึงมุ่งพลิกฟื้นวีรกรรมแห่งการปกป้องเอกราชของวีรกษัตริย์ผู้เรืองนามพระองค์นี้ในคราวศึกนันทบุเรงให้ปรากฏบนแผ่นฟิล์ม เพื่อจารึกเกียรติประวัติครั้งนั้นไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย และเพื่อความสมบูรณ์ของมหากาพย์การสร้างตำนานสมเด็จพระนเรศวร

          ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอน "ศึกนันทบุเรง" ดำเนินเรื่องตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยนำแสดงที่มาแห่งศึกซึ่งยึดโยงจากผลการปราชัยของหงสาวดีในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่ ความพ่ายแพ้ครั้งนั้น ทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรและในความเข้มแข็งของกองทัพอยุธยา จึงทรงตัดสินพระทัยยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยาม ให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือและเพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติยศมิให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าประเทศราชในขอบขัณฑสีมาพุกามประเทศ ภาพยนตร์ได้ตีแผ่ให้เห็นว่าศึกนันทบุเรงครั้งนั้นพม่ายกเข้ามาเป็นทัพกษัตริย์ กองทัพจึงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก หลักฐานข้างพม่าระบุว่ากองทัพพระเจ้านันทบุเรงประกอบด้วยช้าง 3,200 ทัพม้า 12,000 และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง 252,000 ในกองทัพนี้ยังมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถตามติดมาร่วมรบ ไม่ว่าจะเป็นพระมหาอุปราชา มังจาปะโร หรือแม้แต่ลักไวทำมูทหารกล้า

          ภาพยนตร์ยังได้ตีแผ่ให้เห็นว่า กิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ที่น่าเกรงขามของทัพหงสาวดีที่ยกเข้ามาครั้งนั้นส่งผลให้เจ้าเมืองกรมการเมืองในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรอยุธยาข้างฝ่ายเหนือประหวั่นพรั่นพรึงถึงกับสมคบคิดกันแปรพักตร์เข้าสมานสมัครพระเจ้านันทบุเรงรบสมเด็จพระนเรศวร เป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรต้องเผชิญทั้งศึกนอกและศึกใน สถานการณ์กลับยิ่งบีบคั้นให้คับขันยิ่งขึ้นเมื่อพระศรีสุธรรมราชา พระอนุชาเจ้ากรุงละแวกซึ่งขัดพระทัยสมเด็จพระนเรศวรแต่กาลก่อน ได้ยุยงให้พระเชษฐาตัดสัมพันธไมตรีกับอยุธยาจนเป็นเหตุให้ละแวกกลายมาเป็นหอกข้างแคร่ ที่พร้อมจะกระหน่ำซ้ำเติมกรุงสยามให้ย่อยยับหากมีอันพลาดท่าเสียทีในศึกนันทบุเรง

          ภาพยนตร์ได้ลำดับให้เห็นถึงภัยรอบด้านที่บีบรัดให้สมเด็จพระนเรศวรทรงต้องเผชิญศึกอย่างโดดเดี่ยว แต่เคราะห์กลับทับทวีคูณเมื่อสหายศึก เช่น เลอขิ่น และกำลังเมืองคัง ซึ่งร่วมกรำศึกกันมาแต่เบื้องต้นคิดถอนตัวตีจากเนื่องจากพิษรักระหว่างรบ ที่จบลงด้วยความร้าวฉานระหว่างเลอขิ่นกับพระราชมนูขุนศึกคู่พระทัย ความขัดแย้ง ด้วยเหตุส่วนตัวได้บานปลายกลายเป็นภัยของแผ่นดินในคราวคับขันเมื่ออยุธยา ต้องเผชิญศึก ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นมหาสงครามภายใต้โทสจริตของพระเจ้านันทบุเรง  

          ด้วยข้อจำกัดที่รุมเร้าหลายประการ ผสานกับจำนวนไพร่พลที่เป็นรองหงสาวดี อยู่หลายขุม ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงจำต้องปรับยุทธศาสตร์การตั้งรับทัพหงสาวดีเสียใหม่ โดยทรงใช้พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเป็นฐานบัญชาการรบแต่เพียงแห่งเดียว โดยทรงส่งกำลังออกไปปักปราการ วางแนวป้องกันมิให้พม่าเข้ามาปลูกค่ายใกล้ขอบคูพระนครและกำแพงเมือง ทั้งยังแต่งกำลังเป็นกองโจรเข้าปล้นค่ายข้าศึกอย่างอาจหาญ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ได้ทรงถ่ายทอดยุทธนาการครั้งสำคัญนั้นลงบนแผ่นฟิล์มได้อย่างเต็มตาตื่นใจโดยเฉพาะตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงคาบ พระแสงดาบขึ้นปีนปล้นค่ายพม่า ภาพห่าธนูเพลิงที่สาดซัดและกองทัพนับพันนับหมื่น ปีนพะองขึ้นชิงค่าย ทั้งหมด คือ ความอลังการที่ผู้ชมจะได้สัมผัสในตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนศึกนันทบุเรงนี้

          เมื่อศึกเหนือเสือใต้รุมกระหน่ำ ขุนนางผู้ใหญ่ขาดสามัคคีคิดคดคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จอมทัพผู้รั้งราชบัลลังก์และความอยู่รอดของแผ่นดินก็มาพลาดท่าต้องศาสตรากลางสมรภูมิศึก ยอดทหารเอกกรุงศรีถูกขุนศึกผู้ชาญณรงค์กว่าจับเป็นเชลย ชะตากรรมกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระนเรศวรจะลงเอยฉันใด เชิญท่านร่วมเป็นประจักษ์พยานในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค 4 ศึกนันทบุเรงตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4


ตํานานสมเด็จนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง

 

  ดูหนัง หนังใหม่ โปรแกรมหนัง หนังตัวอย่าง คลิกเลย


  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
, พร้อมมิตร โปรดักชั่น


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 796 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4


จากคุณ 789 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-01 15:28:13 ]
ความคิดเห็นที่ 795 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ชอบมากนะคับ ไม่มีอะไรที่ทำออกมาแล้วเพอร์เฟ็กซ์ทุกอย่างหรอก แต่ถ้าทำออกมาแล้วดีหมดทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้ ไม่นั้นคงไม่มีใครมาติชมกันหรอก แต่การที่ท่านมุ้ย ทำหนังเรื่องนี้ออกมาให้ดูไม่ใช่เพราะความรักชาติที่เป็นกระแส
จากคุณ ชาย และ หญิง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 15:19:29 ]
ความคิดเห็นที่ 793 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ตระการตามั่กๆ
จากคุณ คนน่ารัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-03 16:30:52 ]
ความคิดเห็นที่ 792 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เพิ่งจะได้ดู ขอบอกว่าเยี่ยมไปเลย
น้ำตาไหล กับหลายๆฉาก
จากคุณ นานา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-23 00:38:27 ]
ความคิดเห็นที่ 791 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไม่มีอะไรที่ทำออกมาแล้วเพอร์เฟ็กซ์ทุกอย่างหรอก แต่ถ้าทำออกมาแล้วดีหมดทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้ ไม่นั้นคงไม่มีใครมาติชมกันหรอก แต่การที่ท่านมุ้ย ทำหนังเรื่องนี้ออกมาให้ดูไม่ใช่เพราะความรักชาติที่เป็นกระแส แต่เพื่อสอนให้เด็กรุ่นหลัง หรือกลุ่มบางกลุ่ม ที่ควรจะสำนึกถึงบรรพบุรุษ บางสิ่งที่เรียนมาก็ไม่มีในหนังสือ แต่ดูหนังเรื่องนี้กับรู้เรื่องพระนเรศเยอะกว่าที่เรียนอีกด้วยซ้ำ
จากคุณ บาร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-04 19:20:26 ]
ความคิดเห็นที่ 790 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดีนะที่ราชมนูไม่ตายหากตายล่ะก็หนังคงไม่น่าดูเลย เพราะสงสารเลอขิ่น มาก ตอนดูตอนแรกร้องไห้เลยคิดว่าราชมนูจะตาย แต่ดูไปเรื่อยๆถึงรู้ว่าไม่ตาย ดีใจมาก แล้วดูไม่เห็นมีพระเจ้านันทบุเรงตอนใส่หน้ากากเลย แย่จัง
จากคุณ นู๋ตาใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-04 17:00:59 ]
ความคิดเห็นที่ 788 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
757 ถูกใจครับ
อุดมการณ์เดียวกัน
555
จากคุณ ฟฟฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-27 09:53:57 ]
ความคิดเห็นที่ 787 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
จากคุณ ใงวใ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-26 11:37:46 ]
ความคิดเห็นที่ 786 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
จากคุณ asss เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-25 15:42:56 ]
ความคิดเห็นที่ 785 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อยากดู
จากคุณ santi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-25 15:09:57 ]
ความคิดเห็นที่ 784 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถ้าดูแล้วตามรอยพระนเรศวรตามสถานที่จริงได้ จะเพ่ิมความรักในพระองค์ท่านอีกเยอะ หากคณะผู้สร้างร่วมกับคณะโบราณคดีแล้ว จัดนำชมตามสถานที่จริง และ อ้างอิงทางประวัติศาสตร์ไปด้วย ก็จะได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของผู้ชม และจะทำให้ความรักในแผ่นเกิดของเราเพิ่มอีกขึ้นอีกหลายส่วน รวมทั้งเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตามวัดในกรุงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ เช่นฉลองพระองค์หลังทำศึกแล้วอยู่ที่ใด
จากคุณ เตี๋ยวเรือข้างวัด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-25 10:35:12 ]
ความคิดเห็นที่ 783 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ขอชื่นชมและปรบมือให้เลยค่ะ ชอบมากภาค 4 เป็นอะไรที่โดนใจสุด ๆ ทั้งการเพิ่มฉากดราม่าทำให้รู้ความรู้สึกของตัวละครมากขึ้น ยิ่งเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ชื่อว่าความเศร้าแห่งสงคราม เป็นเพลงที่ฟังแล้วบีบหัวใจมากเพราะจริง ๆค่ะ จะรอชมภาค 5 นะคะ
จากคุณ พิณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-24 18:12:05 ]
bonus789
ความคิดเห็นที่ 782 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อยากดูมั่งอ่ะ แต่อดดูไปที่โรงหนังเค้าบอกว่าหนังออกโรงแล้ว
จากคุณ bonus789 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-11 23:09:21 ]
ความคิดเห็นที่ 781 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ทีซีรี่ต่างชาติที่มีแต่รักใสใสเคล้าน้ำตาดูแล้วไม่ได้สาระอะไรเลยกลับพากันติดงอมแงม
แต่หนังที่อิงประวัติศาสตร์ชาติไทยชาติของเราเองดูแล้วได้ความรู้ความรักชาติ แค่เดิมแต่งตัวละครและบทบาทนิดหน่อยให้หนังไม่ซีเรียดจนเกินไปกลับบอกว่าหนังห่วย แต่ถ้าเน้นตามประวัติศาสตร์จริงๆเลยเดี๋ยวก็บอกว่าหนังหน้าเบื่อ นี้แหละนะคนไทย(บางประเภท)ขอบคุณที่เสียเวลาอ่านค่ะ
จากคุณ โอ๋เอ๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-23 19:39:36 ]
naijames
ความคิดเห็นที่ 780 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูยังงัย
จากคุณ naijames เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-19 21:51:24 ]
ความคิดเห็นที่ 779 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไปดูมาแล้วสนุกมากๆ
จากคุณ i love history เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-13 12:50:56 ]
nikysweet
ความคิดเห็นที่ 778 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
จากคุณ nikysweet เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-11 16:32:52 ]
ความคิดเห็นที่ 777 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
จากคุณ อ้อม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-03 18:02:47 ]
metcothai
ความคิดเห็นที่ 776 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
จากคุณ metcothai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-28 11:02:13 ]
ความคิดเห็นที่ 775 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูหนังเหอะจะมาชีเรียสด่ากันยัย หนังก้อคือหนังมีทั้งจริงและหลอก อิอิ..ดูเพื่อความบันเทิง..ผมเชื่อว่าทุกคนก้อรักชาติเหมือนกัน " อย่าทะเลาะกัน นัดเจอมาต่อยกันเลยดีกว่า " ล้อเล่นนะ 5555555555555เมื่อไหร่ภาค 10 จะมานะอยากดูไวไว หุหุหุหุ
จากคุณ วิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-26 11:21:05 ]
ความคิดเห็นที่ 774 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
แค่หนัง เรื่องนึง ถึงกับกัดกันเอง เลย หรือ คนไทย ต่างความคิด ต่างมุมมอง ก็ไม่ตองกัดกันประจานตัวเลยนิ ใครจะดูก็ดู ใครไม่ดูก็ไม่ต้องดู ความเห็นต่ำๆไม่ต้องแสดงออกมา ทุกอย่างไม่ได้อย่ที่ยศถาบันดาศักดิ์ แต่มันอยุ่ที่สมอง และ จิตใจ !
จากคุณ I'm THAI เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-25 06:10:07 ]
ความคิดเห็นที่ 773 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อยากดูภาค5 จังเลยค่ะ ไม่ทราบว่าจะนานไหมคะ กว่าจะฉาย
จากคุณ คนรักหนัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-21 20:26:17 ]
ความคิดเห็นที่ 770 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ดูไม่ได้
จากคุณ por เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-02 12:06:51 ]
ความคิดเห็นที่ 769 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ไม่เห็นจะเล่าอะไรเลยเล่าแต่ไอ้ทินแต่งงานนะ
จากคุณ ดดด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-30 13:21:24 ]
ความคิดเห็นที่ 766 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อยากดูภาค 5 ใจจะขาดแล้วครับ ไม่รู้ว่าจะจบลงเช่นไร อยากดูมาก
ถ้ามีคอเลคชั่น ผมจะเก็บซื้อไว้เลยครับ
จากคุณ มาร์ท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-27 18:31:55 ]
ความคิดเห็นที่ 765 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อยากดูมากๆๆๆครับ
จากคุณ kit เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-25 10:45:56 ]
ความคิดเห็นที่ 764 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
หนังเขาออกจะดี ไปด่าทำหอกไรวะ
เขาสร้างมาให้คนไทยเรียนรู้ประวัติสาตไทยเเละ
ความรักชาติบ้านเมืองของคนไทย คิดดูดิ
ท่าพวกเขาไม่ยอมสละชีพเพื่อให้ได้เเผ่นดินมา
ป่านี้พวกเราคงไปเป็นทาสพม่าหมดเเล้วพูดไรให้
มันคิดบ้าง โด่
จากคุณ ........ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-23 17:51:14 ]
ความคิดเห็นที่ 763 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อยากดูคับ หนังบางเรื่องก็ไม่ได้โกหกเพียงแต่ไม่รู้เรื่องประวัติศาสต์ไม่หมดเขาเลยย่อเรื่องมาให้พอให้เราทราบว่าประวัติศาสตร์เป็นไงเพราะเขาไม่ได้เกิดในยุคนั้น
จากคุณ คนเข้าใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-20 21:26:15 ]
ความคิดเห็นที่ 762 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
thank u
จากคุณ กระปุ๊กลุกจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-17 21:57:44 ]
soying
ความคิดเห็นที่ 761 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อยากดูหนังพระนเรศวร4แต่ดูไม่ได้
จากคุณ soying เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-17 20:11:01 ]
ความคิดเห็นที่ 760 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
จากคุณ bowthirawan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-17 18:40:38 ]
ความคิดเห็นที่ 759 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
มาก
จากคุณ ณรงค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-17 16:41:34 ]
ความคิดเห็นที่ 758 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เข้าสร้างให้ดูก็ดูไปเถอะ หนังประว้ติศาสตร์น่ะซีเรียสอะไรนักหนาอย่างน้อยก็ทำให้คนสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้น
จากคุณ บีบี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-14 00:07:59 ]
ความคิดเห็นที่ 757 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อย่าสร้างเองอยู่หรอกนะ แต่ไม่มีงบ ถ้าจะให้ด่าต่อหน้าคงไม่ไล้าหรอกครับ ดูแค่คำนำหน้าก็ต่างกันแล้ว คงจะโดนห้อหาหมิ่นมั้งครับ พวกนี้ชอบเอาเปรียบคนชั้นต่ำแต่สร้างอะไรไม่เป็นถ้าไม่มีคนชั้นต่ำอย่างพวกผม ขูดรีดประชาชน แบ่งแยกชนชั้น ประชาชนเป็นทุกข์อยู่ยากลำบาก แต่กลับจัดงานโน่นงานนี้มีงานเลี้ยงฉลอง ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวระวังจะเป็นแบบ ประเทศจีน ฝรั่งเศส รัสซีย และอีก ๆหลายประเทศที่ประชาชน ทนไม่ไว้ ประชาชนคนชั้นต่ำไม่ใช่คนโง่ แต่เขาต้องเร่งทำมาหากิน แต่ถ้าหากวันนั้นมาถึงไม่อยากจะคิด
จากคุณ คนชั้นต่ำแต่สูงกว่าภูผา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-12 15:04:54 ]
ความคิดเห็นที่ 756 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ถ้าดูยังจะว่ไม่ดีก็อย่าดูดิ่ สร้างเองมั้ย แน่จริงไปด่าต่อหน้าหม่อมเจ้าชาตรีเลยมั้ยแล้วหนังเค้าสร้างให้ดูอลังการขนาดนี้
จากคุณ ทาเมร่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-11 20:59:41 ]
ความคิดเห็นที่ 755 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
(ต่อนะครับ) และเรื่องที่ผมว่ากำลังจะไปดู คือ เรื่องที่ เฉินหลงแสดง ที่กำลังจะเข้า ซึ่งเนื่อเรื่องเกี่ยวกับล้มล้างราชวงค์จีนแล้วก็ตั้งประเทศจีน ซึ่งน่าจะเข้าฉายในเมืองจีนในวันครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบอกเรื่องราวได้ดีกว่าการแสวงหาผลประโยชน์จากหนังซึ่งแตกต่าจากหนังไทยโดยสิ้นเชิง (หากข้อความนี้ทำให้คนบางกลุ่มไม่พอใจก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วย )
จากคุณ ทหารชั้นผู้น้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-10 15:05:13 ]
ความคิดเห็นที่ 754 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อะไร ๆ ก็รักชาติ ถามหน่อยได้ไหมทหารที่ตายนะเขาไม่ได้ดูเขาคงไม่รักชาติใช่หรือไม่ แล้วพวกที่ไปดูแสดงว่ารักชาติใช่หรือไม่
คนไทยชอบเห่อ ชอบตามกระแส ไม่ยอมรับกับความเป็นจริง ตระกูลผมเป็นทหารมาแต่ไหนแต่ไร ตายไปไม่รู้กี่รุ่นแล้ว หนังทำออกมาอิงทางชาติตะวันตกมากเกินไป ไม่มีความเป็นไทย หากสังเหตุดีๆ ตามภาพวาดตามผนังต่าง ๆ ไม่เห็นจะใส่ชุดเกราะเหล็กเลย เมืองไทยเป็นเมืองร้อน บางฉากก็ไปก๊อปฉากจากหนังตะวันตกมากเกินไป เช่น ฉากดวลกันกับนักไวธำมู ผมไม่เข้าใจ บอกไว้เลยว่าควสร้างหวังผลกำไรมากเกินไปกว่าที่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนไทยเกินความรักชาติ หนังน่าเบื่อยืดเยื้อ บางฉากไม่รู้เรื่องเลย ทั้ง ๆทีผมก็เป็นคนสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นพวกหนังสือ หรือ หนังใหญ่ ผมก็ไปดูมาหมดแล้ว
จากคุณ ทหารชั้นผู้น้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-10 15:04:30 ]
ความคิดเห็นที่ 753 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
อิอิ ปายดูมาแร้วหนุกดี หร่อยแต่ไอ้ขามเต้นอ่ะค่ะ
เต้นตลกมากเลย ไม่รู็ว่าไปเอาท่าเต้นมาจากใคร
แถมยัง กวดลาดวัด วัน ยัง ค่ำ เลย
ร.ร. บ้านโคกงามค่ะ อยู่เลยไมใกล้ไม่ไกล
เพิ่งไปดูมาเมื้อวานนี้เอง
บ็ายคงหวังว่าได้เจอกกานอีกน่ะค่ะ
จากคุณ น้อง ออมสิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-09 17:28:00 ]
ความคิดเห็นที่ 752 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เราควรสนับสนุนหนังประวัติศาสตร์ไทยที่ดีๆ ไว้ ไม่ใช่ไปบ้าหนังต่างประเทศเป็นบ้าเป็นหลัง สิ้นคิดจริง
จากคุณ papa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-09 14:26:57 ]
ความคิดเห็นที่ 751 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
พวกที่บอกไม่ดีแล้วจะดูกันทำไมล่ะ หนังน่ะเค้าก็ต้องมีเพิ่มนิดเติมหน่อย เค้าไม่ได้อยู่ในยุคนั้นซักหน่อย จะให้รู้ทุกเรื่องได้ไง เค้าทำได้ดีและประทับใจมากขนาดนี้ก็ดีที่สุดแล้ว และส่วนมากก็มาจากประวัติศาสตร์ ไม่ได้แต่งเอง เค้าทำขึ้นก็ดีแล้วจะได้รู้ว่าคนไทยรักชาติแค่ไหน และยังมีคนที่หนักแผ่นดินเยอะแค่ไหนอ่ะ
จากคุณ โซดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-09 09:25:03 ]
ความคิดเห็นที่ 750 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
Thank God! Soeomne with brains speaks!
จากคุณ Jetson เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-07 23:42:18 ]
ความคิดเห็นที่ 749 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
I can't beilvee I've been going for years without knowing that.
จากคุณ Cathleen เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-07 04:40:50 ]
ความคิดเห็นที่ 747 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ชอบค่ะ เห็นด้วยกับความคิดเห็น 729 ที่ดูไม่ได้ดูเพราะความสนุกหรือไปจับผิดหนัง แต่ดูเพราะทำให้รักประเทศชาติมากขึ้น เห็นความเสียสละของพระเจ้าอยู่หัวในอดีต แต่ที่แน่ๆ รักบุญทิ่งกับเลอขิ่นค่ะ อยากรู้ว่าพระนเรศจะช่วยบุญทิ้งออกมาได้อย่างไรคะ
จากคุณ แหม่ม-บางเสร่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-04 10:59:12 ]
ความคิดเห็นที่ 746 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ตั้งใจไปดูเห็นว่าเป็นหนังไทยฟอร์มยักษ์นะ ติดตามมาทุกภาค แต่ประทับใจแค่ภาค 2 เท่านั้น ส่วนภาค 4 นั้น คิดว่าเนื้อเรื่องยืดและฉากบางฉากดูแล้วขัดๆ เอาเป็นว่าภาคนี้ไม่ประทับใจ หวังว่าผู้สร้างคงต้องทบทวนใหม่แล้ว... ความคิดเห็นส่วนตัวน่าจะทำได้ดีกว่านี้...
จากคุณ Nat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-01 14:16:04 ]
ความคิดเห็นที่ 745 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
คนสร้างโกหก หลอกลวง ไม่ดูแล้วไม่รักชาติ โอ้เวอร์ งั้นถามหน่อยแล้วทหารที่เสียชีวิตตามชายแดนเขาไม่ได้ดูงั้นก็แสดงว่าไม่รักชาติสิครับ แล้วคนที่ตายก็เป็นแค่ทหารชั้นผู้น้อยตายแล้วปิดข่าวพอมีทหารชั้นผู้ใหญ่ตายบ้าง กลับออกข่าวกับให้โน่นให้นี้ ผมบอกไว้เลยนะครับว่า คนที่รักชาติจริงๆ คือทหารชั้นผู้น้อยที่ทำหน้าที่จริง ๆ ไม่ใช่พวกนั่งอยู่ห้องแอร์ค่อยเสนอหน้าออกทีวี สั่งโน่นสั่งนี้ พอเขาไม่ทำตามก็ย้าย แต่พอตายบ้างล่ะโอ้เลื่อนยศกัน ไม่มีสงครามครั้งไหนที่จะบันทึกชื่อทหารชั้นผู้น้อย กับบันทึกชื่อแต่แม่ทัพ ทั้ง ๆที่ไม่พอใจก็สั่งฆ่า ไม่เข้าใจครับ ตัวอย่างหนังก็เอาคนละภาคมาฉายให้ดู ตอนแรกบอกมี 3ภาค ไงมีตั้ง 5 ภาค สงสัยยังมีต่อถึง ภาค 6 คนที่ไม่ยอมรับคามจริงว่าหนังไม่ดีต้มคนดูไม่รู้จะว่าไงครับ
จากคุณ คนโง่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-31 14:18:49 ]
ความคิดเห็นที่ 744 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ชอบจิงๆอิงเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ผมคนไทยเต็ม100รักชาติกันใว้ดูหนังดีๆๆหาอยากครับเจ้านาย
จากคุณ นน พัทลุง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-31 03:59:46 ]
ความคิดเห็นที่ 743 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
มีกี่ภาคครับ
จากคุณ แดง ยโส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-29 02:21:54 ]
ความคิดเห็นที่ 742 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ข่าวบอกมาว่ามีจาพนมเล่นด้วย ไม่เห็นมีสักตอนเลยอะไครดูมาแล้วบอกหน่อยดิเห็ยจาพนมบ้างหรือเปล่า
จากคุณ คนดูหนัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-28 21:27:41 ]
ความคิดเห็นที่ 741 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
เห็นด้วยกับ732 พระสุพรรณกัลยาควรจะงามเหมือนเทพธิดาเลยนะ ไม่ใช่ดูมีอายุ และหน้าตาธรรมดาๆมาก จะเรียกว่าสวยยังคิดหนักเลยอ่ะเพราะพี่เค้าหน้าเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไป ได้เล่นเพราะเป็นไฮโซเท่านั้นมั้ง
จากคุณ หนิงหนุง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-28 19:53:05 ]
ความคิดเห็นที่ 739 หัวข้อข่าว ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4
ขอบคุณท่านมุ้ยที่ทำหนังดีๆ อย่าง สมเด็จพระนเรศวร ให้คนไทยดู และรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยมากขึ้น
และขอบคุณที่ท่านคัดเลือกนักแสดงทุกตัวให้อย่างเหมาะสม และดีเยี่ยม ขอปรบมือเป็นกำลังใจให้ทุกคน รวมทั้งทีมงานด้วยค่ะ
ใครไม่ชอบ ไม่ถูกใจ เราไม่สนใจหรอก
รู้แต่ว่าอยากดูอีกรอบ มันทำให้รักชาติไทยมากขึ้น จริงมั๊ยเพื่อนๆ
จากคุณ คนไทย ใจเกิน 100 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-27 14:00:30 ]